Informasjon

Fettsuging

Figurforming, fettfjerning, liposkulptur og liposuksjon er andre benevninger som brukes side om side med fettsuging. På fagspråket regnes liposkulptur som en videreutvikling av liposuksjon (fettsuging), som kom på midten av 1970-tallet.

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

  1. Lavrak V, Norderhaug IN. Sikkerhet og klinisk effekt av hudgjennomtrengende fokusert ultralyd som metode for varig fjerning av uønsket kroppsfett. Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten 2008.
  2. Arndt K, May J. Cosmetic Surgery A to Z. Harvard Medical School: 2006.
  3. Cosmetic surgery information for patients. Department of Health: 2006.
  4. Kosmetisk kirurgiske inngrep i Norge. Helsetilsynet: 8/2004.
  5. ASAPS 2007 Statistics on Cosmetic Surgery. American Society for Aesthetic Plastic Surgery: 2008. www.surgery.org
Forrige side