Informasjon

Fettsuging

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

  1. Lavrak V, Norderhaug IN. Sikkerhet og klinisk effekt av hudgjennomtrengende fokusert ultralyd som metode for varig fjerning av uønsket kroppsfett. Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten 2008.
  2. Arndt K, May J. Cosmetic Surgery A to Z. Harvard Medical School: 2006.
  3. Cosmetic surgery information for patients. Department of Health: 2006.
  4. ASAPS 2019 Statistics on Cosmetic Surgery. American Society for Aesthetic Plastic Surgery: 2019. www.plasticsurgery.org
Forrige side