Informasjon

Hårfjerning med laser

Temaside om Korona

Bivirkninger ved hjemmebehandling

De hyppigst rapporterte bivirkningene var rødflammethet, men også hevelse, blemmer, skorper og pigmentendringer ble rapportert. Teoretiske bekymringer om øyeskade og unormal hårvekst har ikke blitt rapportert i noen av studiene.

Forfatterne konkluderer med at det som finnes av tilgjengelige bevis, tilsier en korttids hårfjerningseffekt ved bruk av tilgjengelige lysbaserte hårfjerningsprodukt til hjemmebruk.

Det er behov for flere kvalitetsstudier for å se nærmere på effekten av disse, og for å bedre kunne si noe om forekomsten av bivirkninger.

Forrige side Neste side