Informasjon

Hårfjerning med laser

Temaside om Korona

Overlegen effekt

I følge en Cochrane rapport1 (samling av vitenskaplige studier om temaet) viser de fleste studier at hårfjerning med laserbehandling har en korttidseffekt på opp til seks måneder etter endt behandling. En annen studie konkluderer med det samme, men påpeker at effekten er forbedret med flere behandlinger, og at behandlingen er trygg og effekten overlegen de tradisjonelle hårfjerningsmetodene som barbering, voksing, elektrolyse2.

Laserne som kom best ut i studiene, var alexandrite og diode lasere. Forfatterne bak Cochrane-rapporten anbefaler at de som ønsker å få fjernet uønsket hår med laser, blir informert om forventet utfall av behandlingen.

Forrige side Neste side