Informasjon

Hårfjerning med laser

Stadig flere fjerner uønsket hårvekst med laser eller lysbehandling, men behandlingen gir ikke permanent resultat, og ikke alle har riktig hårfarge eller hud til å få effekt av behandlingen.

Temaside om Korona

Millioner av mennesker i verden bruker mye tid og penger på å fjerne uønsket hårvekst. Tradisjonelle metoder inkluderer barbering, napping, voksing, elektrolyse og hårfjerningskrem.

Fjerning av uønsket hårvvekst ved bruk av laser eller lysbehandling kan gi langvarig hårreduksjon. At endel klinikker som selger slik behandling omtaler det som permanent hårreduksjon, kan forlede mange til å tro at hårene er permanent fjernet. Det er de ikke. Så langt er det ikke vist at noen laserbehandling har fjernet hårvekst permanent.

Ifølge amerikanske Food and Drug Adiministration (FDA) har ikke behandlere i USA tillatelse til å hevde at en behandling gir permanent fjerning av hår, men at det kan gi en permanent reduksjon i antall hår. Dermed blir slik hårfjerning definert som langvarig, stabil reduksjon av hår.

Flere behandlinger

Ifølge en Cochrane-rapport kan laserbehandling gi en korttidseffekt på omtrent 50 prosent hårreduksjon i opp til seks måneder etter behandling, men resultatet vil variere fra person til person. Selv om laserbehandling ikke kan garantere permanent hårfjerning, utvides den hårfrie perioden fra flere måneder til flere år.

Med flere behandlinger er det mulig å oppnå langtidsfjerning av hår. Det er viktig å merke seg at selv om flere behandlinger kan forlenge den hårfrie perioden, er det mulig at hårene gror ut igjen.

Tross laserbehandling vil du ettersom du eldes, oppleve uønsket hårvekst på ny, og du kan trenge flere behandlinger.

Norske klinikker som utfører hårfjerning med laser, anbefaler tre til ti behandlinger for best resultat. Ved fjerning av hår på kroppen anbefales det at behandlingen skjer med seks til ti ukers intervall mellom hver behandling. Ved fjerning av hår i ansiktet med laser bør nye behandlinger foretas etter seks uker. Deretter anbefales en årlig vedlikeholdsbehandling.

Ikke like effektivt for alle

Når uønsket hårvekst blir fjernet med laser, brukes laserlys. Dette er en intens, pulserende lysstråle. Varmen fra lysstrålen ødelegger hårsekkene der hårene gror, men bare på hår som befinner seg i en spesiell vekstfase.

Det er derfor det er nødvendig med flere behandlinger for også å ødelegge de hårene som i første runde var i en annen vekstfase, men som nå er i den sårbare fasen.

Du vil kunne kjenne behandlingen som små stikk, men det skal i følge informasjon ved norske klinikker være lite ubehag forbundet med behandlingen.

Tidligere var laserbehandling ikke et tilbud for alle. For å få en best mulig effekt måtte hårene være mørke, og huden så blek som mulig.

I dag finnes det også tilbud til de som har lysere hårfarge og til personer med mørkere hud. Hos disse gruppene kreves en svært nøye utførelse av behandlingen. Hudleger vet hvilke hensyn som må tas.

Hudirritasjon

Det er avgjørende at det er hår i hårsekken - det vil si at du ikke kan ha vokset, nappet, brukt elektrolyse eller hårfjerningskrem i seks uker før behandlingen. Videre anbefales det å barbere området før behandlingen, for å få en best mulig effekt. Etter behandlingen kan du oppleve hudirritasjon, rødhet og hevelse, men vanligvis blir dette bedre i løpet av en til tre dager.

Ifølge Mayoklinikken kan hårfjerning med laser føre til pigmentendring, det vil si at huden som blir påvirket, blir lysere eller mørkere på grunn av behandlingen. Dette er vanligvis midlertidig. Lysning av hudfargen skjer først og fremst hos personer med mørkere hud, særlig ved feil bruk av laser eller dens innstillinger.

Bivirkninger

En sjelden gang kan behandlingen forårsake blemmer, skorper, arr eller andre hudforandringer. Andre uvanlige problemer som kan oppstå, inkluderer at behandlede hår blir grå, eller at hårveksten øker i eller i nærheten av behandlede områder.

Det frarådes å bruke slik laser i øyeområdet på grunn av muligheten for at dette kan forårsake alvorlig øyeskade.

Vanlige behandlingsområder er legger/bein, underarmer, overleppe, hake og bikinilinje. 

Viktig å unngå sollys

Både før og etter slik behandling er det viktig å unngå både sollys og selvbruningsprodukter. Dersom huden har vært utsatt for dette, øker risikoen for bivirkninger. Vent derfor til fargen blekner helt før du får laserbehandling.

Noen leger anbefaler pasienten å holde seg unna sol i seks uker før hårfjerning med laser. Etter at huden er helet, bør du bruke solkrem når huden blir eksponert for sol.

I studier er det vist at det er større andel bivirkninger om sommeren og om høsten på hud som har vært eksponert for sollys. Dette gjelder selv om solkrem har blitt brukt, og på hud som ser ut til å ha mistet brunfargen, og til og med en måned etter soleksponering.

Større risiko for brannsår rundt kjønnsorganet

Ingen komplikasjoner av betydning ble observert etter behandling av ansiktet. De mest alvorlige komplikasjonene oppsto på armer og bein.

Området rundt kjønnsorganet krever særlig oppmerksomhet. Her er det større risiko for brannsår. Stråledosen bør derfor være lavere i dette området, huden bør strekkes, og området bør kjøles ned etter behandling.

Gravide kan ikke behandles.

Sørg for å gå til en klinikk der behandlingen utføres av godkjent helsepersonell - helst under tilsyn av hudlege. Det har blitt rapportert om skader og uheldige bivirkninger, særlig på klinikker der behandlingen er utført av ikke-kompetent personell.

Overlegen effekt

I følge en Cochrane rapport1 (samling av vitenskaplige studier om temaet) viser de fleste studier at hårfjerning med laserbehandling har en korttidseffekt på opp til seks måneder etter endt behandling. En annen studie konkluderer med det samme, men påpeker at effekten er forbedret med flere behandlinger, og at behandlingen er trygg og effekten overlegen de tradisjonelle hårfjerningsmetodene som barbering, voksing, elektrolyse2.

Laserne som kom best ut i studiene, var alexandrite og diode lasere. Forfatterne bak Cochrane-rapporten anbefaler at de som ønsker å få fjernet uønsket hår med laser, blir informert om forventet utfall av behandlingen.

Kostbar behandling

Vanlig pris på hårfjerning med laser ved norske klinikker er ca. 3000 kroner for én behandling på legger, 1000 kroner for en behandling med fjerning av hår på overleppen og 1200-2000 kroner for en behandling med fjerning av hår i bikinilinjen. Med tre til ti behandlinger kan prisen på hårfjerning f.eks. av leggene altså komme opp i nærmere 30 000 kroner.

Vær oppmerksom på at ikke alt utstyr som markedsføres som laser, er laser. Derfor kan behandlingsresultatet være avhengig av hvilket utstyr som brukes (jfr. www.slms.org).

Hjemmebehandling

Siden lysbaserte hårfjerningsapparat til hjemmebruk kom på markedet i Europa i 2010, har slike produkter vært populære. Fra å være kontrollert av leger, er nå lysbasert hårfjerning noe man også kan gjøre selv. I en gjennomgang av studier som ble publisert i Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology i 2011 har forfatterne gått gjennom utførte studier for å se nærmere på effekten ved bruk av slike apparat. Forfatterne fant syv studier, kun èn av disse var kontrollert, og ingen var randomiserte og kontrollerte - med andre ord hadde studiene lav kvalitet.

Det ble funnet best bevis for effekt (best evidence) for IPL-apparat (intense-pulsed light), og begrenset bevis for laser. De fleste av studiene så på korttidseffekt av hårreduksjon opp til tre og seks måneder. Her fant de en hårreduksjon på 6 til 72 prosent etter gjentatte behandlinger.

Bivirkninger ved hjemmebehandling

De hyppigst rapporterte bivirkningene var rødflammethet, men også hevelse, blemmer, skorper og pigmentendringer ble rapportert. Teoretiske bekymringer om øyeskade og unormal hårvekst har ikke blitt rapportert i noen av studiene.

Forfatterne konkluderer med at det som finnes av tilgjengelige bevis, tilsier en korttids hårfjerningseffekt ved bruk av tilgjengelige lysbaserte hårfjerningsprodukt til hjemmebruk.

Det er behov for flere kvalitetsstudier for å se nærmere på effekten av disse, og for å bedre kunne si noe om forekomsten av bivirkninger.

Vil du vite mer?

Kilder 

Referanser

  1. Haedersdal M, Gøtzsche PC. Laser and photoepilation for unwanted hair growth. Cochrane Database of Systematic Reviews 2006, Issue 4. Art. No.: CD004684. Cochrane (DOI)
  2. Haedersdal M, Wulf HC. Evidence-based review of hair removal using lasers and light sources.. J Eur Acad Dermatol Venereol 2006; 20(1): 9-20. PubMed
  3. Alijanpour R, Aliakbarpour F. A randomized clinical trial on the comparison between hair shaving and snipping prior to laser hair removal sessions in women suffering from hirsutism.. J Cosmet Dermatol 2017; 16 (1): 70-75. www.ncbi.nlm.nih.gov
  4. Tejero P, Sunkel V . Adverse effects of laser hair removal. Journal of Surgery 2015; 3: 18-20. article.sciencepublishinggroup.com
  5. American Academy of Dermatology: LASER HAIR REMOVAL: OVERVIEW www.aad.org
  6. Town G, Ash C, Dierickx C, Fritz K, Bjerring P, Haedersdal M.. Guidelines on the safety of light-based home-use hair removal devices from the European Society for Laser Dermatology.. J Eur Acad Dermatol Venereol 2012; 26: 799-811. www.ncbi.nlm.nih.gov
  7. Thaysen-Petersen D, Bjerring P, Dierickx C, Nash JF, Town M,, Haedersdal G. A systematic review of light-based home-use devices for hair removal and considerations on human safety. JOURNAL OF THE EUROPEAN ACADEMY OF DERMATOLOGY AND VENEREOLOGY 2012; 26: 545-553. onlinelibrary.wiley.com
  8. Mayo Clinic: Laser hair removal www.mayoclinic.org