Informasjon

Kosmetisk kirurgi

Hvem kan utøve kosmetisk kirurgi?

Plastikkirurger og noen andre spesialister har tillatelse til å drive med denne type kirurgi i Norge. Det er 237 godkjente spesialister i plastisk kirurgi i Norge (mai 2018). Ikke alle disse er praktiserende. Noen bor i utlandet, andre er pensjonerte eller har andre grunner for å ikke praktisere. I 2004 anslo Helsetilsynet at halvparten av de praktiserende spesialistene jobber heltid på klinikker som driver med kosmetisk kirurgi. I tillegg arbeider flere kirurger deltid i klinikker ved siden av sine ordinære stillinger.

Forrige side Neste side