Informasjon

Kosmetisk kirurgi

Historie

kosmetisk kirurgi2

Plastikkirurgi er en ung gren i medisinen. Begrepet kommer fra det greske ordet "plastikos" som betyr å forme eller å skape. Og det har ikke noe med materialet "plast" å gjøre. Den moderne krigsføringen under 1. og 2. verdenskrig resulterte i nye typer skader hos soldatene. Spesielt brannskadde og vansirede krigsofre fikk gradvis et økende behov for kirurgi som kunne rekonstruere utseendet deres. Flere leger begynte å spesialisere seg innenfor dette feltet og utviklet metoder for å hjelpe disse menneskene. Etter hvert oppdaget man også behovet og mulighetene for å gjøre kosmetiske endringer med de samme teknikkene på friske personer. Skjønnhetskirurgien var født.

Forrige side Neste side