Informasjon

Kosmetisk kirurgi

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

  1. Cosmetic surgery information for patients. Department of Health: 2006.
  2. Arndt K, May J. Cosmetic Surgery A to Z. Harvard Medical School: 2006.
  3. Kosmetisk kirurgiske inngrep i Norge. Helsetilsynet: 8/2004.
  4. ASAPS 2014. American Society of Plastic Surgeons Reports Cosmetic Procedures Increased 3 Percent in 2014. American Society for Aesthetic Plastic Surgery: 2015. www.plasticsurgery.org
  5. von Soest T, Kvalem IL, Roald HE, Skolleborg KC. Kosmetisk kirurgi blant norske kvinner. Tidsskr Nor Lægeforen 2004; 124: 1776-8. Tidsskrift for Den norske legeforening
  6. Rosenberg BE, Morken N-H. Intimkirurgi i Norge. Tidsskr Nor Legeforen 2017 . doi:10.4045/tidsskr.17.0310 DOI
Forrige side