Informasjon

Brystforstørrelse med silikon

Brystforstørrelse med silikon blir i Norge stort sett utført ved private klinikker. Omfattende forskning har ikke kunnet vise at silikonimplantat er farlig eller øker risikoen for kreft, men det kan gjøre kreftdiagnostikk vanskeligere.

Temaside om Korona

Brystimplantater anvendes på kosmetisk (estetisk) indikasjon ved brystforstørring. Operasjonen utføres i Norge av privatpraktiserende plastikkirurger og enkelte generelle kirurger med spesiell tillatelse til å drive med kosmetisk kirurgi. Det koster fra cirka 35.000 kroner til vel 60.000 kroner for en brystforstørrelse i Norge. Prisen avhenger av hvilken metode som anvendes.

Brystimplantater anvendes også ved brystrekonstruksjon etter fjerning av bryst som følge av brystkreft og ved medfødte utviklingsfeil i brystene. Brystrekonstruktive inngrep utføres hovedsakelig ved privatklinikker eller ved plastikkirurgiske avdelinger ved sykehusene.

brystrekontruksjon
Animasjon om brystrekontruksjon

Det finnes ingen statistikk over antall brystproteser som opereres inn per år i Norge. Allerede i 2005 antok man at mer enn 100.000 norske kvinner hadde silikonbrystimplantater etter brystforstørring eller brystrekonstruksjon. I Norge har det vært en økning i antall proteseoperasjoner i forbindelse med brystkreftoperasjoner der brystet må fjernes, fra 2012. Fra det året ble det rutine å tilby primær rekonstruksjon med protese til pasienter som måtte fjerne brystet ved brystkreft. I USA har man observert en økning i antall kosmetiske brystforstørrelser på 40 prosent i perioden fra 2000 til 2016. Det er ikke usannsynlig at vi har hatt den samme økningen i Norge. Antall brystforstørrende operasjoner øker, og antall kvinner med silikonbrystimplantater blir stadig høyere.

Er silikonimplantater farlige?

Opp gjennom årene har det vært mye oppmerksomhet omkring de helsemessige sidene ved brystimplantasjonskirurgien. I USA har det siden 1992 vært forbudt å anvende silikonimplantater ved brystforstørring. Dette forbudet ble opphevet i 20061.

Et slikt forbud er ikke innført i Europa eller i Norge, fordi man tross omfattende forskning ikke har kunnet vise at silikonimplantat øker risikoen for sykdom. I Norge anslår man at 90-95 prosent av brystimplantatene inneholder silikon, resten saltvann.

Neste side