Informasjon

Brystforstørrelse med silikon

Temaside om Korona

Er silikonbrystimplantater helsefarlige?

Opp gjennom årene har det vært mye oppmerksomhet omkring de helsemessige sidene ved brystimplantasjonskirurgien. I Norge anslår man at 90 til 95 prosent av brystimplantatene inneholder silikon, resten saltvann. I debatten om helsefaren ved silikonbrystimplantater har det vært mye oppmerksomhet rundt en mulig sammenheng til kreft og autoimmune sykdommer. Forskning på området er omfattende og foreløpig har man konkludert at implantatene ikke fører til autoimmune sykdommer. Når det gjelder kreft, er det funnet en sammenheng mellom noen typer av silikonbrystimplantater og en sjelden type lymfom, anaplastisk storcellelymfom. Dette har ført til at en del typer av implantater ikke lenger anbefales brukt2. I en nederlandsk studie ble det funnet at de risikoen for denne krefttypen hos kvinner med brystimplantater var lav med en absolutt risiko ved 70 år på én per 12 0003

Mindre avklart er forholdet mellom silikonbrystproteser og brystkreft. Silikonproteser kan gjøre det vanskeligere å oppdage ondartede kreftsvulster i brystene ved mammografi. Motsatt så kan arrvev rundt implantatene se ut som svulster på røntgenbilder. Det gjør det vanskeligere for radiologen å identifisere kreftsvulstene. I en norsk studie fra 2020 fant man at blant kvinner som deltok i Mammografiprogrammet og som hadde kosmetiske brystimplantater, fikk færre påvist brystkreft enn blant kvinner uten brystimplantater4. Blant kvinnene som hadde kosmetiske brystimplantater og fikk påvist brystkreft, hadde flere spredning til lymfeknuter i armhulen på diagnosetidspunktet enn blant kvinnene uten implantater. Man vet ikke sikkert om årsaken til disse forskjellene var relatert til kvaliteten på mammografiundersøkelser ved brystimplantater, faktorer hos kvinner som velger kosmetiske brystimplantater eller forhold ved den aktuelle studien.

Eksperter på området stiller spørsmål ved om det er riktig å utføre brystforstørrende inngrep hos unge kvinner med normale bryster.

Forrige side Neste side