Informasjon

Brystforstørrelse med silikon

Er silikonbrystimplantater helsefarlige?

I debatten om helsefaren ved silikonbrystimplantater har det vært mye oppmerksomhet rundt en mulig sammenheng til kreft og autoimmune sykdommer. Forskningen på området er omfattende og foreløpig har man konkludert at implantatene ikke er kreftfremkallende og ikke fører til autoimmune sykdommer. Man har vært inne på at implantat kan forsinke diagnostiseringen av brystkreft ved å blokkere røntgenstrålene ved mammografi. Foreløpig har man ikke funnet sikre holdepunkter for dette. Implantasjon kan imidlertid gjøre kreftdiagnostikken vanskelig. Det må ofte tas flere bilder for å oppnå en tilfredsstillende fremstilling av brystvevet. Samtidig bør det være erfarne røntgenleger med tilgang til tilleggsundersøkelser som ultralyd og MR som utfører den mammografiske vurderingen.

Selv om forskningen frikjenner silikonimplantatene fra å forårsake sykdom, er det likevel grunn til å være tilbakeholden. Vi mangler langtidsstudier med de nye silikonimplantatene. Eksperter på området stiller spørsmål ved om det er riktig å utføre brystforstørrende inngrep hos unge kvinner med normale bryster.

Forrige side Neste side