Informasjon

Førstehjelp ved brannskade

Dann deg først et inntrykk av brannskadens omfang og alvorlighetsgrad.

Førstegradsforbrenning kan du behandle selv, dog med noen unntak (se vurdering av brannskade). Alvorligere forbrenninger krever alltid behandling av helsepersonell.

Animasjon av brannskader

Straksbehandling

Hva du gjør eller ikke gjør de første sekundene og minuttene, kan få avgjørende betydning for det endelige utfallet. Du må stanse forbrenningen, kjøle ned brannskaden, eventuelt gi smertestillende og så dekke brannskaden.

Stopp forbrenningen

Du må fjerne varmekilden eller fjerne den skadete fra varmekilden. Varmt, brennende eller forkullet tøy eller klær fjernes straks. Flammer bør slukkes med vann, et teppe eller ved å rulle den skadete på bakken. Du må unngå å brenne deg selv. Stoff som er brent fast, lar du være. Asfaltforbrenninger nedkjøles med vann, men ikke fjern asfalten. Ved elektriske forbrenninger må den skadete kobles fra strømmen før førstehjelp startes.

Kjøl ned brannskaden

Aktiv nedkjøling fjerner varme og hindrer utvidelse av brannskaden. Nedkjøling er effektivt hvis det utføres innen 1 til 3 timer etter skaden. Skylling med rennende, lunkent vann (15-20°C) bør pågå i minst 20 minutter, bruk for eksempel dusjen. Rennende vann er sannsynligvis mer effektivt enn å senke det forbrente området ned i vann. Vannet minsker utbredelsen av varmeskaden, fjerner skadelige stoffer, reduserer smerter og hevelse.

Isvann bør ikke brukes fordi intens sammentrekning av blodårene i huden kan øke utbredelsen av forbrenningen. Nedkjøling av store hudområder kan gi lav kroppstemperatur, særlig hos barn, noe som kan forverre tilstanden. Du skal kjøle ned området med brannskade, ikke personen! Kjemiske brannskader må skylles med rikelige mengder med vann.

Dersom skaden er litt mer enn bagatellmessig, bør du ringe 113 for å få råd og veiledning.

Smertestilling

Forbrenningen gjør at nerveender ligger ubeskyttet, og det gir smerte. Nedkjøling og tildekking av brannskaden vil redusere smertene og er i de fleste tilfeller tilstrekkelig behandling. Ellers kan det gis smertestillende medisin, eksempelvis paracet og/eller ibuprofen.

Tildekking av brannskaden

Etter at brannsåret er tilstrekkelig nedkjølt, må det tildekkes. Dersom såret krever legebehandling, kan du utføre følgende førstehjelp:

Tildekkingen bør dekke forbrenningen og eventuelt holde den skadde varm (ved stor forbrenning). Matfilm (klebeplast, Glapack) er et ideelt førstehjelpsdekke. Fjern de første centimetrene av filmen, plasten lengre inne på rullen er i praksis steril. Plasten er smidig, den fester seg ikke til såret, den er ugjennomtrengelig, den fungerer som en barriere og er gjennomsiktig for inspeksjon. Legg matfilmen på, ikke surr den rundt brannskadeområdet. Dette er særlig viktig på lemmene siden senere hevelse kan klemme av og hemme blodforsyningen. Et pledd lagt på toppen vil holde den skadde varm. Om matfilm ikke er tilgjengelig, så gjør ethvert rent bomullstøystykke nytte. Brannskader på hånden kan dekkes med en klar plastikkpose.

Unngå våte omslag fordi varmetapet under transport til sykehuset kan bli betydelig. Bruk av lokal krem eller salve bør unngås på dette stadium, fordi det kan vanskeliggjøre vurderingen av brannskaden når den skadete kommer til lege eller sykehus.

Rengjøring av brannskaden

Dersom brannskaden ikke er større enn at du kan behandle den selv, må du rengjøre såret før du legger på bandasje. En fersk brannskade er i praksis steril, og det er viktig å holde den steril. Rengjør såret med sterilt vann eller en mild såpeoppløsning. Små, hele blemmer kan stå urørt. Store blemmer punkteres - men husk, da foreligger annengrads forbrenning og den skadete bør helst tas hånd om av helsepersonell.

Bandasjer

De minste brannskadene kan behandles med lokal salve eller krem og dekkes med tørr kompress og bandasje. Ved større brannskader - og da bør vel den skadete behandles av helsepersonell - finnes en rekke spesialbandasjer, eksempelvis bandasjer/nett innsmurt med salver eller vaselin, slik at ikke bandasjen fester seg til såret.

Vil du vite mer?