Informasjon

Behandling av mindre brannskader

Her omtales behandlingen av mindre brannskader som utføres av helsepersonell utenfor sykehus.

En forutsetning for nedenstående behandling er at omfang og alvorlighetsgrad av forbrenningen er klargjort, og at førstehjelp er gitt.

Førstehjelp på legekontoret

Dersom den skadete kommer direkte til legekontoret, må vanlig førstehjelp med nedkjøling av brannskaden gis dersom det er mindre enn 20 minutter siden forbrenningen. Den skadete vil ofte trenge smertestillende medisin. Oppgaven for helsepersonellet er så å rengjøre såret grundig og legge på bandasje.

Rengjøring av brannskaden

Husk at en fersk brannskade i praksis er steril, og det er viktig å holde den steril for å hindre sårinfeksjon og forlenget tilhelingstid. Sårstell bør gjøres med steril oppdekning. Vask såret med 0,1% klorheksidin. Etterskyll med sterilt saltvann (0,9% natriumklorid). Mindre blemmer kan man la stå urørt. Større blemmer vil sprekke av seg selv, og bør derfor punkteres og tømmes, og man bør i slike tilfeller fjerne den løse huden. Død hud fjernes med steril saks eller nål. Rutinemessig bruk av antibiotika verken lokalt eller som tabletter tilrås ikke.

Tetanus- og difterivaksine

Påfyllingsdose av tetanus- og difterivaksine gis til dem som ikke er fullvaksinert eller hvor det er mer enn fem år siden siste vaksine.

Vurdering av skadedybde og skadeutbredelse

Det er viktig å skille mellom overflatisk og dyp brannskade idet disse skal behandles ulikt. Den første vurderingen av skadedybde vil kun være et anslag, idet skadedybden vil kunne øke de første par dagene etter skadetidspunktet. Skadedybden bør derfor vurderes flere ganger etter noe tid. Det er spesielt vanskelig å vurdere dybde ved annengradsskade (delhudsskade) i starten, men det er allikevel viktig å gjøre seg opp en mening om denne.

Bandasjering

Innerst mot såret legges vanligvis en bandasje/nett innsmurt med salve eller vaselin for å hindre at bandasjen fester i såret. Utenpå legges kompress og flere lag med absorberende bomull/gaze. Ytterst en strekkbandasje som holder det hele på plass. Dersom det er en arm eller et bein som er forbrent, må armen/beinet holdes høyt de første 48 timene for å unngå hevelse - noe som vil forsinke sårtilhelingen.

Som regel strekker behandlingen seg over 7-10 dager.

Skifte av bandasje

Oppfølgingen av brannskader kan variere noe. Som regel tilrås kontroll av bandasjen etter 24 timer. Etter 48 timer bør såret inspiseres på nytt av legen, og bandasjen skiftes. Brannskadens dybde er på dette tidspunkt tydelig. Gror såret ukomplisert, gjøres bandasjeskift med 3-5 dagers mellomrom.

Bandasjen bør skiftes umiddelbart dersom såret blir smertefullt, illeluktende, pasienten får feber, bandasjen er gjennomtrukket av væske eller den har forskjøvet seg.

Ethvert sår som ikke er grodd i løpet av to til tre uker, bør tilses av spesialist.

Neste side