Informasjon

Behandling av mindre brannskader

Behandling ved ulike grader av forbrenning

 • 1. gradsskade (epidermal skade)
  • Vil tilhele uten spesiell behandling i løpet av et par tre dager. Huden vil ha godt av smøring med fuktighetskrem.
 • 2. gradsskade (delhudsskade)
  • Vil, dersom den er overflatisk, tilhele på mindre enn to uker. Ved ukomplisert tilheling vil den etterlate ingen eller kun ubetydelige arr.
  • En dyp delhudsskade trenger mer enn 14 dager på tilheling og kan medføre betydelige arrproblemer.
  • En dyp delhudsskade bør som oftest fjernes og lukkes, eller det bør utføres en hudtransplantasjon, da dette medfører mindre arrproblemer.
 • 3. gradsskade (fullhudsskade)
  • Skal fjernes. Dersom skaden er liten, kan det gjøres direkte lukning. Ved større skader kreves hudtransplantasjon. Ubetydelige fullhudsskader kan behandles med konservativt sårstell.

Mer om behandling av delhudsskade (2. gradsskade)

Ved delhudsskade endrer skadedybden seg de første par dagene. Det er derfor påkrevd med ny vurdering av skadedybden dag 2 og 3. Slike sår må ikke dekkes med sølvsulfadiazinkrem (Flammazine®) primært, da det ellers vil dannes en seig, fastsittende hinne som gjør det svært vanskelig å evaluere skadedybden. 1. grads og overflatisk 2. grads forbrenning behandles med salvekompresser eller annen ikke-heftende bandasje. Ved påvist infeksjon i brannskader dypere enn 1. grad, benyttes lokal sølvsulfadiazinkrem eller sølvholdige bandasjer sammen med hyppige sårskift.

Sølvsulfadiazinkrem benyttes ikke de første en til to dagene dersom det er usikkerhet om dybdegraden av skaden, fordi forbrenningen må vurderes på nytt innen 1-2 dager. Sølvsulfadiazinkrem gir en kunstig overflate på såret som gjør det vanskelig å vurdere omfanget av skaden.

I starten er brannsårene i en fase med hevelse og væskeutskillelse. Det er da viktig å velge bandasjemateriell som suger godt, samtidig som sårflaten holdes fuktig. Forskjellige typer polyuretanplater er vanligvis et godt valg i denne fasen, og disse skiftes hver 3.-4. dag avhengig av grad av væskeutskillelse. Når væskeutskillelsen fra såret avtar, kan man enten velge å fortsette bandasjering med polyuretanplate eller man kan gå over til hydrokolloidplate.

Forrige side Neste side