Informasjon

Behandling av mindre brannskader

Medikamentell behandling?

I mange tilfeller er smertestillende behandling nødvendig. Førstevalg er paracetamol som i fulldose gir tilstrekkelig smertelindring for de fleste mindre brannskader. Et annet hyppig brukt preparat er ibuprofen (Brufen bl.a.). Hos voksne gir man gjerne 1200 mg straks og fortsetter med 600 mg x 3 til 4 inntil smertefrihet. Hos barn gir man 10 mg/kg x 4, eventuelt med en litt større startdose. Foruten å virke smertestillende, demper denne eller liknende medisiner betennelsesreaksjonen som alltid kommer.

Ved førstegrads solforbrenning brukes hydrokortison salve (fås uten resept). Ved kraftigere solforbrenning brukes kraftigere kortisonsalve som fås på resept.

Forrige side Neste side