Informasjon

Behandling av mindre brannskader

Her omtales behandlingen av mindre brannskader som utføres av helsepersonell utenfor sykehus.

Sårinfeksjon

Ved sårinfeksjon må man ta prøve fra såret for å finne ut hvilke bakterier som er skyld i infeksjonen. Deretter kan man starte lokalbehandling med sølvsulfadiazinkrem, salvekompress/silikonnett og tørr kompress med daglige sårskift, eller sølvbandasje med sårstellshyppighet i henhold til bruksanvisning fra produsenten. Dersom pasienten skulle få allmennsymptomer med feber, må vedkommende få bredspektret antibiotikum og vurderes innlagt i sykehus for videre oppfølging.

Forrige side Neste side