Informasjon

Vurdering av grad og omfang av brannskade

En brannskade kan oppstå fordi du har vært utsatt for varme, kjemiske, elektriske eller radioaktive kilder.

Hos barn utgjør skålding, for eksempel med varmt vann, cirka åtte av ti av alle brannskader. Hos voksne utgjør flammeskader omtrent fem av ti brannskader det søkes hjelp for. Omtrent ni av ti av alle brannskader er heldigvis av mindre omfang.

Brannskader defineres ut fra størrelse og dybde, og disse bestemmes igjen ut fra årsaken til brannskaden, temperaturen du ble utsatt for, varigheten av eksposisjonen og hvilke kroppsdeler som ble rammet. Vevsskader oppstår ved temperaturer over 45°C.

Brannskadens grad (dybde)

Førstegrads forbrenning

 • Omfatter bare overflaten av huden
 • Den brente huden er rød og smertefull, men uten blemmer
 • Blodforsyningen til huden er normal, eventuelt økt
 • En førstegrads forbrenning behandles som en mindre brannskade. Dersom den involverer deler av hendene, føttene, ansiktet, lysken, skrittet eller et større ledd - bør du kontakte lege

Andregrads forbrenning

 • Omfatter noe dypere lag av huden
 • Det ses væskefylte blemmer, huden er rød, fuktig og smertefull
 • Blodforsyningen til huden er normal, eventuelt litt nedsatt
 • Oftest forårsaket av varme væsker
 • Hvis annengrads forbrenningen ikke er større enn fem til sju cm i diameter, kan det behandles som en mindre brannskade
 • Hvis det forbrente området er større, eller brannskaden forekommer på hender, føtter, ansikt, lyske, skritt eller over et større ledd - søk medisinsk hjelp straks

Tredjegrads forbrenning

 • Omfatter alle hudens lag
 • Huden er svidd, tørr, læraktig og oftest svart, grå, brun eller hvit. Den kan være rød, men den lar seg da ikke avbleke ved trykk. Det kan ses tynnveggede og blodfylte blemmer
 • Området er smerte- og følelsesløst
 • Blodforsyningen er opphevet
 • Vanligste årsaker er flammer, varm olje eller damp
 • Krever sykehusinneggelse

Fjerdegrads forbrenning

 • Som tredjegrads, men forbrenningen omfatter også muskler, sener og bein
 • Det foreligger voldsomme, livstruende skader

Brannskadens alvorlighetsgrad

Beregning av brannskadens omfang - 9% regelen (voksne og barn over 9 år)

 • Hele hodet 9%
 • Hele armen 9% (x 2)
 • Hele benet 18% (x 2)
 • Hele brystkassen og buken 18%
 • Hele ryggen 18%
 • Kjønnsorganene 1%

Alvorlighetsgrad

 • Barn
  • Mindre alvorlig: Under 10% av huden er skadet
  • Moderat: 10-15% av huden er skadet
  • Alvorlig: Mer enn 15% av huden er skadet
 • Voksne
  • Mindre alvorlig: Under 15% av huden er skadet
  • Moderat: 15-30% av huden er skadet
  • Alvorlig: Mer enn 30% av huden er skadet

Følgende brannskader oppfattes alltid som moderate eller alvorlige:

 • I ansikt, på hender, føtter eller i skrittet
 • Som strekker seg over et større ledd
 • Brannskader som omslutter en arm eller et bein

Vil du vite mer?