Informasjon

Droppfinger

Droppfinger er en tilstand der strekkesenen som fester seg på det ytterste beinet på en finger, er revet av. Derved klarer du ikke å strekke ut fingeren i ytterleddet.

Hva er droppfinger?

Droppfinger er en skade på fingertuppen som vanligvis oppstår når en ball treffer fingerspissen i forbindelse med idrett, for eksempel håndball. Forklaringen er at festet for strekkesenen - den senen som sørger for at ytterleddet på fingrene lar seg strekke ut - rives løs fra det ytterste fingerbeinet.

Tilstanden betegnes også Mallets finger.

Typisk vil du oppleve at fingeren er smertefull, og du klarer ikke å strekke ut ytterleddet

Når bør du kontakte lege?

Hvis du ikke klarer å strekke ut i ytterleddet på fingeren, tyder det på at senen er revet av. Da må du oppsøke lege for behandling.

Hvis fingeren er smertefull, eller du tror du har skadet den, så bør du også kontakte lege snarlig. Venter du for lenge med behandling, kan du få varige problemer med fingeren.

Diagnosen

Diagnosen er lett å stille. Måten skaden oppstod på, og det faktum at du ikke klarer å strekke ut ytterleddet på fingeren, gjør diagnosen enkel. I tillegg er det vanlig å ta et røntgenbilde av fingeren, fordi det hender at senen når den løsner, river med seg en bit av beinet (et avrivningsbrudd), noe som har betydning for behandling og oppfølging. Det er dessuten viktig å utelukke andre bruddskader i fingeren.

Behandling

Umiddelbart etter at skaden oppstod, bør du klemme over skadestedet, kjøle det ned med for eksempel is og holde hånden høyt. Ofte vil legen gi deg et betennelsesdempende middel (NSAID) de første dagene for å begrense betennelsesreaksjonen som alltid oppstår etter muskelskjelettskader.

Dersom det ikke foreligger avrivningsbrudd, vil ytterleddet immobiliseres med en kort skinne i en utstrukket (ekstendert) eller lett overstrukket stilling i 8 uker, mens de to fingerleddene innenfor forblir mobile. Skinnen skal beholdes på dag og natt i 8 uker, deretter kan den brukes som nattskinne i ytterligere noen uker. Operasjon synes ikke å bedre resultatet. Du må ikke bøye ytterleddet i behandlingsfasen, da må immobiliseringsperioden startes på nytt og det tar tilsvarende lengre tid før skaden er tilhelet. Ytterbeinet på fingeren må støttes under skifte av skinnen, slik at ikke skaden rives opp igjen.

Dersom det foreligger et avrivningsbrudd, og bruddet innbefatter en del av leddflaten mot beinet innenfor, så vil operasjon kunne være påkrevd. Men nyere forskning tyder på at en slik operasjon ikke gir noe bedre resultat enn konservativ behandling.

Prognose

Prognosen er god, men det kan ta 6-12 måneder før du har full strekk i ytterleddet. Selv om det er viktig med tidlig behandling, så viser erfaring at behandling kan være vellykket helt opptil 3 måneder etter skaden.

Idrettsaktiviteter kan startes opp igjen etter ca. 10 ukers tid, men det anbefales å beskytte fingeren med teip eller skinne/ortose.

Tross korrekt behandling av en droppfingerskade, så kan resultatet bli en varig bøyd fingertupp. Fingeren kan bli deformert hvis skaden forblir ubehandlet.

Vil du vite mer?

  • NSAID
  • Seneskade i finger - for helsepersonell