Informasjon

Nesebrudd

Nesebrudd er ganske vanlig og oppstår særlig i forbindelse med slåsskamp eller trening/idrettsskader. Det er viktig å få stilt diagnosen raskt og få korrigert skjevstillinger.

Hva er et nesebrudd?

Nese gjennomskåret, sett fra siden
Nese gjennomskåret, sett fra siden

Nesen består av brusk og bein. De ytre delene av nesen er brusk, mens den indre delen (neseroten) er bein. Nesen er utsatt for skader fordi det er den mest utstående delen av ansiktet. Selv om det meste av nesen støttes opp av brusk, er det vanligvis nesebenene som brekker ved en skade. Men også neseskilleveggen kan bli skadet.

Neseblødning oppstår lett, selv ved mindre skader, noe som forklares med den tette og rike blodforsyningen i nesen. Ved nesebrudd foreligger det derfor nesten alltid samtidig neseblødning.

Et nesebrudd kan være en isolert skade, eller det kan oppstå i forbindelse med andre ansiktsskader. Det hender at nesebrudd forblir uoppdaget og ubehandlet fordi mange pasienter lar være å søke hjelp.

Skader mot nesen er ganske vanlig. Ved ansiktsskader utgjør nesebrudd cirka 40 prosent av benskadene. Slåsskamper og idrettsskader er skyld i de fleste tilfeller av nesebrudd hos voksne, fulgt av fall og bilulykker. Lek og idrett er skyld i de fleste nesebrudd hos barn.

Symptomer og tegn

Etter en skade mot nesen er det som regel enkelt å konstatere at det foreligger et nesebrudd. Det er ømt, og du kan kjenne at det knaker. Det oppstår raskt blødning og hevelse. Du bør kontakte lege snarest - jo lengre du venter, jo vanskeligere blir det å få undersøkt deg skikkelig i akuttfasen.

For legen vil det være nyttig å få vite hvordan skaden skjedde:

  • Når skjedde skaden?
  • Hvor mye har det blødd?
  • Hva traff nesen?
  • Hvilken retning kom skaden fra?
  • Hvilken kraft ble nesen utsatt for?
  • Har du tidligere hatt neseskader, vært neseoperert?
  • Har du drukket alkohol? Hvor mye? Det kan ha betydning for legens valg av smertestillende og legens mulighet for å vurdere din bevissthet - siden jo dette også er en hodeskade.

Ved slag forfra kan neseryggen presses ned og beinbiter slås innover og bakover i nesen. Slag fra siden kan gi en nedsynking i beinet på den siden som slaget treffer, og ofte med en tilsvarende utbukning av beinet på motsatt side av nesen.

Undersøkelse

Legen vil se og kjenne på nesen og vil raskt kunne avgjøre om det foreligger brudd eller om det er sterk mistanke om brudd. Legen vil også undersøke om det foreligger andre tegn til skader. Ved alvorlige hodeskader er et nesebrudd av mindre betydning, da rettes undersøkelse og behandling mot hjerneskade og eventuelle livreddende tiltak.

Røntgen har liten verdi ved nesebrudd, men CT eller ultralyd kan være aktuelt.

Utvendig og innvendig undersøkelse kan være vanskelig etter en neseskade som følge av blødning, hevelse og inntørket blod - særlig hvis det har gått mer enn tre timer. Hvis dette er tilfelle, og du har et ukomplisert akutt nesebrudd, kan det være hensiktsmessig å utstyre deg med smertestillende medisin og be deg hvile, legge på is og holde hodet høyt. En ny undersøkelse etter 3-5 dager kan avklare om det er behov for å rette opp eventuelle skjevheter.  

Behandling

Umiddelbart etter skaden er det viktig å følge vanlige førstehjelpsråd som å holde hodet høyt, klemme over det skadete området, eventuelt kjøle ned med is. Du bør til snarlig legetilsyn og undersøkelse. Det er ikke nødvendig å skynde seg med å få bruddet på plass. Oppfølging og behandling kan trygt utsettes til hevelsen har gått ned - vanligvis etter tre til fem dager.

Det er dog viktig at legen avdekker om det foreligger en blodansamling inn mot neseskilleveggen. Hvis ikke en slik blodansamling blir tømt ut, kan det lett oppstå infeksjon og ødeleggelse av brusken. Det oppstår da med tiden typisk det vi kaller en "sadelnese", en innsunken nese.

Bruddet settes som regel greitt på plass med lokalbedøvelse. Hos barn brukes oftest en kortvarig narkose. Ved store skader kan det bli nødvendig å foreta en operasjon. Etter at bruddet er satt på plass, får du en skinne eller ansiktsmaske som dekker neseryggen. Denne går du med i cirka én uke.

Prognose

Resultatet av behandlingen er som regel svært bra. Målsetningen er at nesen skal ha samme form som før og med god luftpassasje.

Vil du vite mer?