Informasjon

Posttraumatisk stresslidelse

Posttraumatisk stresslidelse er en reaksjon på et alvorlig eller langvarig psykisk traume. Symptomer inkluderer gjenopplevelse av hendelsen, unngåelse av stimuli eller situasjoner som forbindes med hendelsen, og vedvarende psykisk aktivering.

Hva er posttraumatisk stresslidelse (PTSD)?

Posttraumatisk stresslidelse er en relativt langvarig, og ikke sjelden kronisk tilstand, som kan oppstå etter alvorlige eller langvarige psykiske traumer. Dette kan være ulykker, krig, katastrofer og overgrep (voldtekt, seksuelle overgrep, mishandling). Lidelsen kjennetegnes ved stadig gjenopplevelse (flashbacks) av den skremmende hendelsen både i våken tilstand og under søvn. Mange forsøker å unngå ting eller situasjoner som minner om hendelsen. Mange er plaget med irritabilitet, søvnproblemer, konsentrasjonsvansker og humørsvingninger.

Det antas at rundt én prosent av befolkningen til enhver tid lider av posttraumatisk stressforstyrrelse. Blant soldater som har vært i krig, og blant katastrofeofre, er hyppigheten høyere (rundt 10 prosent) og etter voldtekt er den i overkant av 30 prosent. Omlag en av tre med posttraumatisk stresslidelse utvikler langvarige plager.

Menn har noe lavere forekomst av posttraumatisk stresslidelse enn kvinner. Noen enighet om hvorfor man har denne kjønnsforskjellen, finnes ikke. En forklaring er at det er forskjellige typer av stress som forekommer hos kvinner og menn. Seksuelle traumer, som er mer hyppig hos kvinner enn hos menn, er en type traume som ofte fører til posttraumatisk stressforstyrrelse.

Neste side