Informasjon

Posttraumatisk stresslidelse

Posttraumatisk stresslidelse er en reaksjon på et alvorlig eller langvarig psykisk traume. Symptomer inkluderer gjenopplevelse av hendelsen, unngåelse av stimuli eller situasjoner som forbindes med hendelsen, og vedvarende psykisk aktivering.

Når blir PTSD diagnosen stilt?

For å sette diagnosen stilles krav til symptomvarighet over en måned, høy grad av alvorlighet av traumet og tap av viktige funksjoner i dagliglivet. Lettere og kortvarige reaksjoner på mindre påkjenninger som mindre ulykker eller en skilsmisse, kalles gjerne akutte belastningslidelser og er ikke det samme som posttraumatisk stresslidelse.

Forrige side Neste side