Informasjon

Posttraumatisk stresslidelse

Temaside om Korona

Når blir PTSD diagnosen stilt?

For å sette diagnosen stilles krav til symptomvarighet over en måned, høy grad av alvorlighet av traumet og tap av viktige funksjoner i dagliglivet. Lettere og kortvarige reaksjoner på mindre påkjenninger som mindre ulykker eller en skilsmisse, kalles gjerne akutte belastningslidelser og er ikke det samme som posttraumatisk stresslidelse.

Forrige side Neste side