Informasjon

Posttraumatisk stresslidelse

Diagnosen

Diagnosen forutsetter at pasienten har vært utsatt for en alvorlig trussel mot liv eller helse. Symptomene kan melde seg nærmest umiddelbart etter den utløsende hendelsen, men plagene kan også vise seg først etter mange måneder. Diagnosen skal ikke brukes ved reaksjoner på mindre påkjenninger, og heller ikke hos alle som opplever mildere reaksjoner etter kraftige traumer. 

Forrige side Neste side