Informasjon

Punktert lunge, spontan pneumothorax

Spontant punktert lunge er en tilstand der en lunge punkterer uten at det skyldes en ytre skade. Hos de fleste er dette en mild og forbigående tilstand, men unntaksvis kan tilstanden bli livstruende.

Hva er spontan pneumothorax?

Total pneumothorax
Total pneumothorax

Spontan pneumothorax er et plutselig sammenfall av en lunge, vanligvis i moderat grad, uten at det har skjedd en ytre hendelse, som f.eks. en brystskade.

På innsiden av brystveggen og rundt lungene er det en dobbelbladet hinne, lungehinnen eller pleura. Mellom den indre og den ytre lungehinnen er det normalt ingen luft, og de to hinnene ligger tett inntil hverandre med kun en tynn væskefilm som skiller dem. Det gjør at lungehinnene glir friksjonsløst i forhold til hverandre når vi puster.

Ved pneumothorax kommer det luft ut i mellomrommet mellom lungehinnene og det dannes et luftrom mellom de to hinnene. Denne luften i pleurahulen vil presse mot lungen slik at den delvis klapper sammen. I sjeldne tilfeller kan lungen klappe helt sammen.

Årlig får ca. 10 av 100.000 innbyggere denne tilstanden, oftest menn i aldersgruppen 20 til 40 år. Det er ikke uvanlig at pasienter opplever gjentatte episoder med pneumothorax.

Neste side