Informasjon

Punktert lunge (Spontan pneumothorax)

Dette er en tilstand der en lunge punkterer uten at det skyldes en ytre skade. Hos de fleste er dette en mild og forbigående tilstand, men unntaksvis kan tilstanden bli livstruende.

Punktert lunge gir plutselig opptreden av brystsmerter på en side med påfølgende tung pust.
Punktert lunge gir plutselig opptreden av brystsmerter på en side med påfølgende tung pust.

Hva er spontan pneumothorax?

Total pneumothorax
Total pneumothorax

Spontan pneumothorax er en plutselig sammenklapping av en lunge uten at det skjer en ytre hendelse som f.eks. en brystskade. På innsiden av brystveggen og rundt lungene er det en dobbelbladet hinne, lungehinnen eller pleura. Mellom den indre og den ytre lungehinnen er det normalt ingen luft, og de to hinnene er klistret til hverandre. Ved pneumothorax kommer det luft ut i lungehinnen slik at det dannes et luftrom mellom de to hinnene. Denne luften i pleurahulen vil presse mot lungen slik at den helt eller delvis klapper sammen.

Typiske symptomer er plutselig opptreden av brystsmerter på en side med påfølgende tung pust. Symptomene oppstår gjerne i hvile eller under søvn. Ofte kan pasienten nøye tidfeste når det skjedde. Tilstanden forekommer hyppigst hos unge og høye, slanke menn.

Omtrent 10 av 100.000 innbyggere får denne sykdommen. Det er vanlig at pasienter opplever gjentatte episoder med pneumotoraks.

Årsaker

Hos noen personer finnes det små blærer ytterst i lungene ut mot lungehinnen. Disse blærene er medfødt. Slike blærer kan sprekke spontant, og da oppstår det lekkasje av luft fra lungevevet gjennom den indre lungehinnen og ut i rommet mellom lungehinnene (pleuralrommet). Trykket øker da utenfor lungen, og hele eller deler av lungen kan klappe sammen. Det foreligger da en spontan pneumothorax.

Vi skiller mellom primær og sekundær spontan pneumothorax:

  • Såkalt primær spontan pneumothorax oppstår hos en person uten kjent lungesykdom, eller annen disponerende tilstand. Størst risiko ses hos sigarettrøykere, personer med Marfans syndrom, med homocystinuri eller med familiehistorie på pneumothorax. Tilstanden skyldes trolig at en liten del av lungevevet gir etter for trykk, og en sprekk i lungevevet oppstår slik at luft siver ut gjennom lungen og ut i pleurahulen.
  • Sekundær spontanpneumothorax er en komplikasjon som følger av kronisk sykdom som KOLS, emfysem, astma og cystisk fibrose. Sigarettrøkning øker sjansen også for denne komplikasjonen. I ca. 70% av tilfellene har pasienten KOLS. En regner at sykdommene fører til svekkelse i lungevevet med muligheter for luftlekkasje til rommet rundt lungen.
  • En spesiell form for sekundær pneumotoraks er menstruasjonsutløst (katamenial) pneumotoraks. Pneumotoraks oppstår da typisk i perioden fra 1 dag før til 3 dager etter menstruasjon. Årsaken er nesten alltid en sykdom som kalles endometriose. Endometriose er små flekker av livmorslimhinne på feil sted, i dette tilfellet utenpå lungene eller på lungehinnene. Endometrioseflekkene påvirkes av kjønnshormoner, og blør under menstruasjon. Blødning utenpå lungene kan føre til pneumotoraks.

Man antar at arv spiller en rolle når det gjelder risiko for å utvikle denne sykdommen.

Diagnostikk

Diagnosen stilles ut fra den typiske sykehistorien med plutselig tung pust og smerter på ene siden av brystet, i tillegg til funn ved legeundersøkelsen av lungene. I milde tilfeller kan sykdomstegn helt mangle. Noen ganger kan en spontan pneumothorax utvikle seg til en tensjonspneumothorax der lungene klemmes mer og mer sammen på grunn av økende luftansamling i lungehulen. Ubehandlet kan dette være en livstruende komplikasjon.

Tilstanden bekreftes ved røntgen av lungene, eventuelt CT.

Behandling

Ved milde tilfeller vil man kun observere tilstanden. Lungen vil gradvis folde seg ut til normal stilling, og behandling er ikke nødvendig.

Ved alvorligere pneumothorax må det legges en slange inn gjennom brystveggen og koples til et sug slik at luften i lungehulen suges ut og lungen kan folde seg ut igjen.

Hos pasienter som har hatt et alvorlig tilfelle av spontan pneumothorax, eller som har hatt det gjentatte ganger, er det aktuelt med kirurgisk inngrep for å få de to lungehinnene til å feste seg til hverandre (pleurodese). Det er ulike måter å gjøre dette på.

Ved menstruasjonsutløst pneumotoraks (endometriose) kan hormonbehandling stanse blødningene og forebygge tilbakefall. Eventuelt kan kirurgisk inngrep være nødvendig.

Prognosen

Prognosen er god. De fleste tilfeller heler raskt av seg selv, eller på grunn av behandlingen. Flesteparten av pasientene som innlegges, kan utskrives etter 2-3 dager.

En relativt stor del får gjentatte episoder med pneumothorax. Det er derfor viktig at du selv unngår forhold som kan utløse en ny episode:

  • Stump røyken
  • Tynn luft kan utløse tilstanden og man bør derfor unngå store høyder og flyging uten trykkabin
  • Dykking bør også unngås

Vil du vite mer?