Informasjon

Punktert lunge - ventilpneumothorax

Ventilpneumothorax kan oppstå som en følge av en skade mot brystkassen. Det kommer luft inn i rommet mellom brystveggen og lungene, denne luftmengden øker og klemmer lungene sammen mer og mer.

Temaside om Korona

Hva er ventilpneumothorax?

Pneumothorax - ventil

En punktert lunge (pneumothorax) er en akutt tilstand der luft har trengt inn mellom de to lagene av lungehinnen (pleura). I noen tilfeller medfører lungepunkteringen at økende mengder luft samler seg opp mellom brystveggen og lungen. Det økende trykket i denne lufthulen vil klemme sammen den skadete lungen mer og mer - etterhvert også den andre lungen. På fagspråket betegnes denne tilstanden som tensjonspneumothorax, overtrykkspneumothorax og ventilpneumothorax. Den lungeskadete personen vil oppleve økende pustevansker. Det er en livstruende tilstand som krever snarlig behandling.

Forekomsten er usikker. Ved større uhell og ulykker angis det i USA at mellom 10-30 prosent av pasientene som innlegges akutt, mistenkes å ha tilstanden, men langt fra alle har pneumothorax. I en studie fant man at 40-50 prosent av alle med alvorlige brysttraumer hadde pneumothorax.

Animasjon av punktert lunge, pneumothorax

Årsaker

Lungene omgis av lungehinnen, pleura. Den består av to hinner, den som kler overflaten av lungen (viscerale pleura) og den som kler innsiden av brystveggen (parietale pleura). Normalt ligger de to hinnene klistret sammen.

Normal lunge, oppbyggning
Oppbyggingen av normale lunger

Ventilpneumothorax skyldes nesten alltid en skade i viscerale pleura der defekten virker som en en-veis ventil. I sjeldne tilfeller kan en slik ventilmekanisme oppstå ved skade i brystveggen og parietalpleura slik at luft suges inn utenfra. Luft strømmer inn i mellomrommet mellom de to lungehinnene (pleurahulen) når den skadete puster inn, men luften slipper ikke ut når den skadete puster ut. Den skadete lungen klemmes i økende grad sammen, og det økte trykket i denne halvdelen av brysthulen medfører en forskyvning av organene som befinner seg i midtre del av brysthulen, samt luftrøret. Dette vil i sin tur klemme sammen også den andre lungen og noen av de store blodårene (vena cava superior og inferior). Resultatet blir redusert tilbakestrømning av blod til hjertet, fallende volum av utpumpet blod fra hjertet, sjokkutvikling og død dersom vedkommende ikke kommer under snarlig behandling.

Ventilpneumothorax skyldes oftest at noe trenger gjennom brystveggen, for eksempel et knivstikk, stump skade mot brystveggen med ribbensbrudd, der et brekt ribbein kan stikke hull på lungehinnen. Tilstanden kan også oppstå i forbindelse med respiratorbehandling av en pasient som får såkalt overtrykksventilering, det vil si at luften presses ned luftveiene med overtrykk.

Ventilpneumothorax kan også skyldes en spontanpneumothorax. Det er en tilstand som opptrer uten noen provoserende faktor som traume, kirurgi eller diagnostisk inngrep.

Symptomer

Den skadete er ofte upåfallende inntil lungene og sirkulasjonen begynner å svikte. Vanlige symptomer er brystsmerter, hurtig og dyp pust (hyperventilasjon) og angst. Etter hvert redusert bevissthet.

En tilsvarende alvorlig situasjon oppstår om det ikke er en punktert lunge, men blod som strømmer inn mellom brystveggen og lungene. Dette er en tilstand som kalles hemothorax. Hemothorax kan også ses i kombinasjon med pneumothorax. Symptomene kan være nesten identiske med de man opplever ved pneumothorax, men her vil det ofte være et alvorlig blodtap som forverrer tilstanden ytterligere. Man vil altså både oppleve at lungene ikke klarer ta til seg nok luft, men også en indre blødning som forårsaker et alvorlig blodtap (hver side av brysthulen kan romme så mye som 30-40 prosent av en persons blod). Årsaken til hemothorax er nesten alltid ulykker og større støt/skader mot brystet, men selv mindre skader mot brystregionen kan utløse betydelig hemothorax.

Diagnosen

Bakgrunnen er som regel en alvorlig ulykke der den skadete utvikler økende pustevansker. Ambulanse- og helsepersonell vil kunne påvise tegn som struttende blodårer på halsen, blåfaring av lepper og slimhinner, hurtig puls, forandringer med lungene og fravær av pustelyder på den ene siden i lungene. Sene tegn er nedsatt blodtrykk og svekket bevissthet.

Måling av blodgasser vil vise lav oksygenmetning, økt mengde karbondioksyd og økende surhetsgrad i blodet (acidose). Røntgen av lungene bekrefter diagnosen, men i akuttsituasjonen kan røntgen vente fordi det haster med behandling. Ultralyd foretrekkes ofte i starten. Etter at situasjonen er stabilisert, tas røntgenbilder.

Behandling

Førstehjelp er øyeblikkelig å stikke en tykk kanyle gjennom brystveggen (i 2. interkostalrom i medioclavikulærlinjen eller 5.-7. interkostalrom i fremre aksillærlinje). På den måten vil luft i pleurahulen kunne slippe ut og presset mot lungene minskes. Så snart som mulig legges det inn et dren i pleurahulen som gjør at luft og eventuelt blod kan tappes ut raskere og mer fullstendig. Den skadete får samtidig 100 prosent oksygen på maske.

Prognosen

Prognosen er god ved rask behandling og ingen andre kompliserende skader.

Vil du vite mer?