Informasjon

Råd etter hjernerystelse

De aller fleste hjernerystelser er milde og gir bare forbigående plager. Den første tiden etter hjernerystelsen er det likevel en del råd du bør følge.

Informasjon til pasienter og deres pårørende ved utskrivning fra sykehus.

Du er nå blitt undersøkt og/eller innlagt til observasjon i sykehus for en hodeskade med mulig hjernerystelse. Det er ikke funnet tegn på at hodeskaden har vært alvorlig, og det anses derfor trygt å sende deg hjem. Dette er en informasjon om noen problemer som kan dukke opp etter utskrivingen.

Komplikasjoner?

Akutte komplikasjoner forekommer sjelden når man, som hos deg, ikke finner noe spesielt galt etter undersøkelsen i sykehus. Skulle noen av de følgende symptomer likevel dukke opp, må du/dere ta kontakt med sykehuset med én gang:

 • Økende kraftig hodepine
 • Gjentatte episoder med kvalme/brekninger
 • Nedsatt bevissthet (vanskelig å vekke)
 • Forvirring

Symptomer

En lett hodeskade kan gi følgende lette og forbigående plager:

 • Moderat hodepine
 • Kvalme
 • Svimmelhet/ustøhet
 • Nedsatt hukommelse
 • Dårlig konsentrasjonsevne

Disse plagene er vanlige de første dagene etter skaden. Vanligvis forsvinner de av seg selv, men noen pasienter kan ha slike plager i flere uker eller måneder.

Restitusjon

Du skal ikke være alene det første døgnet, og du skal vekkes to ganger i løpet av den første natten, for å være sikker på at du kan vekkes og har normale reaksjoner. Vi anbefaler at du begrenser disse aktivitetene de følgende dager, inntil du føler deg kjekk igjen:

 • Langvarig TV-titting og lesing
 • Videospill
 • Alkohol
 • Sportsaktiviteter som innebærer risiko for nye hodeskader (f.eks. fotball og slalåm)

Hvis du har hodepine, kan du bruke reseptfrie smertestillende midler (f.eks. paracetamol). Det kan hende at du vil ha behov for noen dagers sykmelding, avhengig av ditt yrke/skolegang og hvor plaget du er. Dette kan du i så fall be din egen lege om.

Idrett og hjernerystelse

Basert på forskning anbefales følgende:

 • En idrettsutøver som har fått en hjernerystelse, skal ikke fortsette med aktiviteten
 • Idrettsutøveren får ikke delta i idrett før symptomfrihet er oppnådd i hvile og ved anstrengelse - vedkommende bør ta det med ro i minst syv dager
 • En person med hjernerystelse skal behandles av en person som er vel kjent med en slik skade
 • Ved økende symptomer skal pasienten til sykehus for bedømning

Ny legekontakt

Hvis du har fulgt disse råd og likevel har vedvarende plager, bør du kontakte fastlegen for ytterligere råd og eventuell forlengelse av sykmelding.

Vil du vite mer?

 • Hva er hjernerystelse?
 • Vurdering av hodeskader hos barn - for helsepersonell
 • Om akutt hodetraume - for helsepersonell