Informasjon

ERCP - endoskopi av gallegangen

ERCP er forkortelse for Endoskopisk Retrograd Cholangio Pancreaticografi. Det betyr en bildefremstilling av gallegangene og utførselsgangene i bukspyttkjertelen.

Hva er ERCP?

ERCP

ERCP er forkortelse for Endoskopisk Retrograd Cholangio Pancreaticografi. Det betyr en bildefremstilling av gallegangene og utførselsgangene i bukspyttkjertelen foretatt ved endoskopisk undersøkelse og med innsprøyting av røntgenkontrast i gallegangen og røntgenfotografering.

Hvorfor gjøres ERCP?

Vanligvis gjøres undersøkelser som ultralyd, CT og MRCP i utredningen av galleveier og bukspyttkjertel. Dette er undersøkelser som gjøres uten at man må trenge inn i deg med instrumenter, såkalte ikke-invasive undersøkelser. Men noen ganger er disse undersøkelsene utilstrekkelige, eller man ønsker i forbindelse med undersøkelsen også å foreta mindre kirurgiske inngrep, og da gjøres ERCP.

ERCP brukes for å finne gallesteiner, påvise innsnevringer i utførselsgangene - f.eks. på grunn av en svulst, og oppdage forandringer ved betennelse i bukspyttkjertelen. Undersøkelsen er særlig aktuell ved gulsott der man er usikker på årsaken. Pasienter med sykdom i bukspyttkjertelen blir av og til fulgt opp med ERCP-kontroller.

ERCP kan også brukes i behandlingen av forskjellige tilstander. Gallegangsåpningen til tarmen (heter papilla Vateri) kan utvides for at større steiner lettere kan passere ut. Ev. legges det inn et stent, en slags armering som hindrer at åpningen blir trang igjen. Steiner kan knuses ved hjelp av en "knipetang". Trange partier etter arrdannelser kan blokkes ut. Ved skader på gallegangen kan det legges inn et kunstig stykke, en endoprotese.

Forberedelser til undersøkelsen

Du skal møte fastende til undersøkelsen, og du må derfor ikke spise, drikke eller røyke de 12 siste timene før undersøkelsen. Dersom du bruker Marevan® eller insulin, må du kontakte primærlegen din for justering av medisindosen. Som regel betyr det at du må stoppe inntaket av Marevan i 2-4 dager. Dersom du bruker Albyl-E® eller giktmedisiner (NSAID, spør legen din), bør du ikke ta disse de siste 5 dager før undersøkelsen. Det vil også være aktuelt å stanse behandlingen med nyere antikoagulasjonsmidler (NOAC) som dabigatran og rivaroxaban 1 til 3 døgn før undersøkelsen (avhenger av nyrefunksjonen) - sykehuset vil informere deg om rutinen som gjelder for deg.

Hvordan utføres ERCP?

ERCP utføres med pasienten i liggende stilling. Du får lokalbedøvelse i sprayform i svelget og beroligende medisin direkte i blodet.

Undersøkelsen (se video) foregår ved hjelp av en bøyelig slange (gastroskop) som føres ned gjennom spiserøret og magesekken til tolvfingertarmen. Ved hjelp av kameraet på enden av gastroskopet finner legen fram til stedet der gallegangene og utførselsgangen fra bukspyttkjertelen kommer ut i tolvfingertarmen (se figur). Et lite plastrør føres fra et sidevindu på gastroskopet inn gjennom denne åpningen (papilla Vateri) og opp i utførselsgangen, og gjennom dette sprøytes røntgenkontrastvæske opp. Samtidig som kontrasten fyller opp gangsystemet, tas røntgenbilder av området. Det er vanlig at det blåses en del luft ned i magen og dette kan gi noe ubehag. Hele undersøkelsen tar vanligvis fra 10 til 30 minutter.

Det hender at det kan være vanskelig for legen å finne åpningen til gallegangen. Da vil du få en sprøyte med et stoff som bidrar til å åpne gallegangen.

Kan det oppstå komplikasjoner?

En sjelden gang kan innsprøyting av kontrastmiddel utløse akutt, forbigående betennelse i bukspyttkjertelen med feber og magesmerter. Det forekommer nesten aldri skader på spiserøret, magesekken eller tolvfingertarmen av selve skopet. Faren for komplikasjoner er størst når det gjøres mindre kirurgiske inngrep. Siden faren for komplikasjoner er større hos skrøpelige pasienter, unngår man å gjøre ERCP hos eldre og dårlige pasienter.

Observasjon etter undersøkelsen

Etter undersøkelsen blir du liggende til observasjon i ca. 2 timer. I denne perioden får du ikke spise eller drikke. Mange pasienter som gjennomgår ERCP, er allerede innlagte på sykehuset. Men noen av dem som kommer utenifra, må innlegges til observasjon til neste dag. Det er særlig aktuelt hvis man har funnet noe galt, hvis pasienten er gammel, der man har utført et mindre kirurgisk inngrep. I en del tilfeller vil det også bli gitt antibiotika for å forebygge infeksjon.

Kommer du utenifra, poliklinisk, og kan få dra hjem etter undersøkelsen, bør du ikke selv kjøre bil. Siden du får beroligende medisiner før undersøkelsen, anbefales det ikke at du kjører bil resten av dagen.

Hvordan er den videre oppfølging?

Ofte får du vite resultatet av undersøkelsen av den legen som endoskoperte deg. Primærlegen får rapport om resultatet av undersøkelsen etter ca. 2 uker. Hvis det oppstår spesielle problemer etter undersøkelsen, f.eks. at du føler deg vedvarende slapp og uvel, får feber eller vedvarende magesmerter, kan du ta kontakt med sykehuset direkte.

Vil du vite mer?

  • ERCP - for helsepersonell