Informasjon

Røntgen av livmor og eggledere

Hysterosalpingografi er fagfolkenes betegnelse på denne undersøkelsen. Det er en røntgenologisk framstilling av livmorhulen og egglederne som oppnås ved å sprøyte kontrast inn i livmorhulen. Undersøkelsen er stort sett erstattet av andre bildeundersøkelser.

Indre kvinnelige kjønnsorgan

Sidebilde av genitalia interna
Indre kjønnsorganer

Kvinnens indre kjønnsorganer består av skjeden, livmoren, egglederne og eggstokkene i nevnte rekkefølge utenifra og innover. Nedre del av livmoren stikker ned i skjeden og via en trang kanal i livmoren, livmorhalsen, kommer man inn i livmorhulen. Denne hulen er kledd av en slimhinne (endometriet). Så lenge man er i menstruerende alder, vil slimhinnen vokse i løpet av en menstruasjonscyklus, og dersom det ikke oppstår graviditet, vil slimhinnen avstøtes, noe som gir menstruasjonsblødning.

Ytre del av livmoren er muskulatur. Fra øvre del av livmoren og ut til begge sidene er det to trange kanaler, egglederne. Enden av egglederne er åpninger ut til bukhulen der eggstokkene ligger. I forbindelse med eggløsning vil egg skilles ut fra eggstokkene, fanges opp av egglederne og egget forflytter seg ned til livmorhulen. Dersom egget blir befruktet, vil det feste seg i livmorhulen og utvikle seg til et foster og en morkake.

Hva er røntgen av livmor og eggledere?

Hysterosalpingografi er fagfolkenes betegnelse på denne undersøkelsen. Det er en røntgenologisk framstilling av livmorhulen og egglederne som oppnås ved å sprøyte kontrast inn i livmorhulen. Kontrasten tømmes normalt ut via egglederne til bukhulen, hvor den etter hvert resorberes. Ved en normal undersøkelse finnes normale forhold inne i livmorhulen og åpne eggledere på begge sider.

Når gjøres røntgen av livmor og eggledere?

Undersøkelsen brukes lite i dag, og den er ofte erstattet med ultralyd eller laparoskopi (kikkhullsmetode). Ved laparoskopi sprøytes fargestoff inn i livmoren og man kan da se fra innsiden av bukhulen gjennom laparoskopet at fargestoffet tømmer seg via egglederne. Som ledd i utredningen av befruktningsvansker (infertilitet) gjøres imidlertid røntgen hysterosalpingografi hvis det er mistanke om at egglederne kan være tette.

Pasientforberedelser

Det er viktig å være sikker på at du ikke er gravid. Undersøkelsen utføres derfor ofte like etter eller på slutten av en menstruasjon. Det skal heller ikke være tegn til pågående betennelse i underlivet. Er du allergisk, må du varsle ifra til røntgenavdelingen.

Før undersøkelsen blir det gitt et miniklyster for å tømme endetarmen, slik at bildene får nødvendig skarphet. For å forebygge infeksjon blir du gitt antibiotika før undersøkelsen starter. Undersøkelsen kan oppleves litt ubehagelig, men det går vanligvis fort over. Etter undersøkelsen kan det komme en lett blødning.

Undersøkelsen

Forberedelsen og gjennomføringen av undersøkelsen kan variere mellom røntgenavdelingene i landet. Du må følge instruksene fra den avdelingen du skal undersøkes på. Stort sett foregår undersøkelsen som beskrevet her.

Du undersøkes liggende i gynekologisk leie. Det tas først oversiktsbilde av buken uten kontrast. Røntgenlegen eller en gynekolog plasserer en kanyle (et tynt plastrør), eventuelt et ballongkateter (som fungerer som en propp), i livmorhalsen, og den jodholdige kontrastvæsken sprøytes inn. Kontrastvæsken følges med gjennomlysning og det tas bilder. Kanylen/ kateteret fjernes og det tas et avsluttende tømningsbilde. Ved fri passasje tømmes kontrastvæsken ut i bukhulen.

Hvilke funn kan man gjøre?

Først og fremst letes det etter trange eller tette eggledere som skyldes arrforandringer, i de fleste tilfeller på bakgrunn av tidligere betennelse. I noen få tilfeller kan man også finne medfødte forandringer av livmoren.

Vil du vite mer?

Se animasjon om røntgen