Informasjon

Røntgen av magesekk og tolvfingertarm

Undersøkelsen fremstiller form, posisjon, slimhinnefolder, sammentrekninger og bevegelser av magesekken og øvre del av fordøyelseskanalen.

Magesekk og tolvfingertarm

Magesekken
Magesekken
Magesekk med magesår

Fra spiserøret kommer maten over i magesekken (ventrikkelen) (se figur). En fylt magesekk rommer vanligvis ca. 1,5 liter. Den ligger øverst i midtre del av bukhulen og har en avlang og krummet fasong. Magesekken har en kort og en lang side, og den smalner av før den går over i tolvfingertarmen (duodenum). Saltsyre og stoffer som starter nedbrytingen av føden (eks. pepsin), lages i slimhinnen i magesekken. Slimhinnen er kledd med et beskyttende slimlag som hindrer saltsyren i å etse hull på magesekken. Den nedsvelgde maten eltes ved at magesekken trekker seg sammen og utvider seg (såkalt peristaltisk aktivitet). Tolvfingertarmen har en C-form og er ca. 25 cm lang. Gallegangen og utførselsgangen til bukspyttkjertelen tømmer seg i tolvfingertarmen. Både galle og bukspytt er nødvendig for nedbrytningen av føden i tarmen.

Et magesår oppstår enten i magesekken eller i tolvfingertarmen (se figur). Sår i tolvfingertarmen forekommer ca. 5 ganger så hyppig som sår i magesekken.

Røntgen av magesekk og tolvfingertarm

Undersøkelsen fremstiller form, posisjon, slimhinnefolder, sammentrekninger og bevegelser av magesekken og øvre del av fordøyelseskanalen (se røntgenbildene over). Undersøkelsen omfatter vanligvis både øsofagus (spiserør = Ø), ventrikkel (V), duodenum (D) og øvre del av tynntarmen. På fagspråket brukes ofte betegnelsen røntgen Ø+V+D. Undersøkelsen foregår med bruk av kontrast og som regel med såkalt dobbelkontrast-metode, det vil si både kontrastvæske og luft. Røntgen av øvre del av magetarm-kanalen gjøres sjeldnere i dag enn før. Gastroskopi er en mer presis undersøkelse og gir anledning til direkte prøvetaking til mikrobiologiske undersøkelser og mikroskopi av vevsprøver (histologi).

Indikasjon

Gastroskopi anbefales ved utredning av tilstander i øvre del av fordøyelseskanalen. Røntgen Ø+V+D utføres når det ikke er mulig å få gjort gastroskopi. Noen ganger gjøres røntgen for å bedømme organenes bevegelighet, passasjeforhold og utseende. Undersøkelsen har ved de fleste tilstander en klart dårligere presisjon enn gastroskopi, bl.a. er det risiko for å overse magesår.

Pasientforberedelser

Du må faste i 12 timer før undersøkelsen. Det gjelder både mat og drikke. Gamle matrester og væske i magesekken gjør det vanskelig å tolke funnene. Nødvendige medisiner kan tas med litt vann, men røntgenavdelingen må varsles. Undersøkelsen vil kreve en del stillingsendringer underveis, både stående og liggende. Inntak av bruspulver vil danne gass i magesekken, du vil føle deg oppblåst, men det er viktig at du holder på luften så lenge undersøkelsen varer.

Dersom du er gravid, må du varsle røntgenavdelingen. Kvinner i befruktningsdyktig alder anbefales å få gjort undersøkelsen i løpet av de første 14 dager etter menstruasjon.

Undersøkelsen

Det kan variere noe fra røntgenavdeling til røntgenavdeling hvordan undersøkelsen utføres. Informasjonen som du får fra den røntgenavdelingen du skal undersøkes på, er den som gjelder. Stort sett foregår undersøkelsen som forklart nedenfor.

Du må være iført klær uten metalliske gjenstander som kan forstyrre bildene. Du legges på røntgenbordet og svelger kontrastvæske og eventuelt bruspulver slik du blir instruert om. Det gjennomlyses og tas bilder i side-, rygg- og mageleie, samt stående. Du får beskjed om å holde pusten når det tas bilder. Undersøkelsen tar 20-45 minutter. Ved undersøkelse av passasjeforhold vil det ofte tas bilder til kontrasten når tykktarm. Undersøkelsen vil da strekke seg over flere timer.

Hvilke funn kan gjøres?

Røntgenlegen ser etter uregelmessige relieff eller konturer i magesekkens vegg. Tiden det tar å tømme magesekken for kontrast, er også en viktig observasjon. Forsinket tømning kan være uttrykk for sykdom. Blant de hyppigste sykdommer som kan påvises, er magesår enten i magesekken eller tolvfingertarmen. Ofte kan det finnes arrforandringer i tolvfingertarmen etter tidligere magesår. Polypper og kreft i magesekken kan påvises med røntgen. Videre utredning gjøres som regel med gastroskopi, ultralyd, CT eller MR.

Vil du vite mer?

Illustrasjoner