Informasjon

Røntgen av spiserøret

Temaside om Korona

Undersøkelsen

Det kan variere noe fra røntgenavdeling til røntgenavdeling hvordan undersøkelsen utføres. Informasjonen som du får fra den røntgenavdelingen du skal undersøkes på, er den som gjelder. Stort sett foregår undersøkelsen som forklart nedenfor.

Du undersøkes stående, eventuelt sittende, og/eller liggende i ulike posisjoner. Du svelger kontrast og eventuelt brusepulver under gjennomlysning og bildetaking. Brusepulveret danner en gass (kulldioksyd) som det er viktig at du klarer å holde på, ikke raper opp med en gang. For å unngå uskarphet i bildene er det en fordel at du holder pusten under bildeopptak. Metallgjenstander som smykke og knapper må fjernes fra undersøkelsesområdet.

Ved mistanke om at et fremmedlegeme har satt seg fast høyt oppe i spiserøret eller nedre del av halsen, anbefales det at man ser ned i svelget (laryngoskopi) før det tas røntgen. Et oversiktsbilde tas for å se etter røntgentette fremmedlegemer. Ved mistanke om fiskebein eller lignende kan pasienten bli bedt om å svelge en bomullsdott dynket i kontrast for å se om denne henger seg fast i fremmedlegemet.

Forrige side Neste side