Informasjon

Røntgen av spiserøret

Temaside om Korona

Hvilke funn kan gjøres?

Røntgen av spiserøret kan påvise mange forandringer og sykdommer. Blant de hyppige og viktige tilstandene er innsnevringer i spiserøret, strikturer, som kan ha ulike årsaker. Finnes de i nedre del av spiserøret, er årsaken nesten alltid langvarig etsing av magesyre som har skvulpet opp i denne delen av spiserøret (øsofagitt ved gastroøsofageal reflukssykdom). Personer som har svelget ned syre eller lut, kan få langsgående arr som skrumper og gir et trangt spiserør over et lengre område. Årsaken kan også være stråleskader hos personer som har fått strålebehandling mot brystet. Hos yngre personer kan man støte på tilstanden akalasia, som er et trangt parti i nedre del av spiserøret og der øvre del av spiserøret er utvidet. En kreftsvulst gir et typisk bilde der hele omkretsen av spiserøret er forandret, kanalen er uregelmessig over et parti på flere centimeter og en oppfylning kan ses tydelig. CT gir bedre bilder av svulsten og dens eventuelle innvekst i naboorganer, lymfeknutespredning, eller spredning til lever eller lunger.

Videre undersøkelser av funn i spiserøret vil som regel være endoskopi, CT eller MR.

Forrige side Neste side