Informasjon

Røntgen av spiserøret

Røntgen av spiserøret er en kontrastundersøkelse som vanligvis gjøres med bariumholdig væske og eventuelt brusepulver. Barium er et stoff som er lett synlig på røntgen.

Forrige side