Informasjon

Røntgen av tykktarmen

Ved hjelp av kontrast kan røntgen gi en bildefremstilling av de ulike delene av endetarm og tykktarm, men i de fleste tilfeller er andre undersøkelser overlegen til dette formålet.

Tykktarmen

OBS! Denne undersøkelsen er erstattet av bl.a. MR og kapselendoskopi. Disse undersøkelsene har lavere stråledose og gir bedre diagnostikk. Teksten under blir ikke holdt oppdatert.

Oversiktsbilde av tykktarmen
Oversiktsbilde av tykktarmen

Tykktarmen inndeles i en oppadstigende høyre del (cøkum og ascendens), en tversgående del (transversum), en nedadgående venstre del (descendens og sigmoideum) og endetarmen (rektum) (se figur). Overgangen mellom tynntarmen og tykktarmen, ileocøkal-klaffen, befinner seg i nedre høyre del.

Tykktarmsveggen har både langsgående og tversgående muskulatur som gjør at tarmen kan trekke seg sammen og utvide seg. Tarmen blir på denne måten delt opp i mange mindre partier (haustrae). Tarmen er derfor ikke som en sykkelslange, men den veksler mellom smalere og videre avsnitt. I tykktarmen skjer mye av væskeopptaket fra tarmen. Når avføringen ankommer tykktarmen, er den svært løs. Innen den tømmer seg ut av tarmen på venstresiden vil den (under normale forhold) ha fått fast form.

Neste side