Informasjon

Røntgen av tykktarmen

Ved hjelp av røntgenkontrast gir undersøkelsen en bildefremstilling av de ulike delene av endetarm og tykktarm.

Hopp til innhold

Tykktarmen

Oversiktsbilde av tykktarmen
Oversiktsbilde av tykktarmen

Tykktarmen inndeles i en oppadstigende høyre del (cøkum og ascendens), en tversgående del (transversum), en nedadgående venstre del (descendens og sigmoideum) og endetarmen (rektum) (se figur). Overgangen mellom tynntarmen og tykktarmen, ileocøkal-klaffen, befinner seg i nedre høyre del.

Tykktarmsveggen har både langsgående og tversgående muskulatur som gjør at tarmen kan trekke seg sammen og utvide seg. Tarmen blir på denne måten delt opp i mange mindre partier (haustrae). Tarmen er derfor ikke som en sykkelslange, men den veksler mellom smalere og videre avsnitt. I tykktarmen skjer mye av væskeopptaket fra tarmen. Når avføringen ankommer tykktarmen, er den svært løs, men innen den tømmer seg ut av tarmen på venstresiden, har den fått en fast og "tørr" form.