Informasjon

Røntgen av tykktarmen

Pasientforberedelser

Dersom du er innkalt til undersøkelse med røntgen av tykktarmen er det en nødvendighet at tykktarmen er godt tømt for avføring på forhånd. Dårlig tømning gir en dårlig undersøkelse med stor risiko for å overse viktige forandringer i tarmen. Tømningsregimet kan variere fra røntgenavdeling til røntgenavdeling og du må følge de instruksjoner du får fra den avdelingen du skal til.

Vanligvis vil tømningsregimet være omtrent som dette: siste døgn før undersøkelsen skal du kun innta klar væske. En kombinasjon av avføringsmiddel og klyster tas de siste dagene før undersøkelsen. Ingen mat eller drikke må inntas de siste fire timene før undersøkelsen.

Metallgjenstander som knapper, glidelåser etc. må fjernes fra undersøkelsesområdet - dette er for å unngå forstyrrelser på bildet.

Røntgen av tykktarmen gir relativt stor stråledose mot bekkenet og er lite aktuell ved mistanke om graviditet. Kvinner i befruktningsdyktig alder må derfor undersøkes på graviditet, eller undersøkelsen må foretas i løpet av de første 14 dagene etter menstruasjon. Dersom du er gravid, må røntgenavdelingen varsles. 

Undersøkelser som koloskopi eller CT av tykktarm anbefales framfor røntgen dersom pasienten er skrøpelig, da disse undersøkelsene er mindre belastende.

Forrige side Neste side