Informasjon

Røntgen av tykktarmen

Hvilke funn kan man gjøre?

Røntgenlegen ser etter forsnevringer, unormale utvidelser av tarmen, tegn til svulster, utposninger på tarmen (divertikler), sårdannelser, forskyvninger av tarmen, betennelsesforandringer. Blant mer spesifikke forandringer er funn av polypper, divertikkelsykdom, ulcerøs kolitt, Crohns sykdom, kreftsykdom, tarmslyng.

Oppfølging av unormale funn blir gjort med rektoskopi, koloskopi, ultralyd, CT, MR, laparoskopi eller laparotomi, operasjon der man åpner buken for å undersøke direkte.

Forrige side Neste side