Informasjon

Røntgen oversikt bukhulen

Røntgen oversikt av bukhulen tas uten bruk av kontrast. Undersøkelsen anvendes som et diagnostisk hjelpemiddel ved akutte sykdommer i bukhulen.

Bukhulen

Organer i bukhulen
Organer i bukhulen

Bukhulen består av mange organer. De største er magesekk, tynntarm, tykktarm, lever, milt, bukspyttkjertel, nyrer, urinveier, urinblære. Alle disse organene består av såkalt bløtvev, slik at ingen av dem vil i detalj kunne fremstilles på røntgenbilder uten bruk av kontrast. Likevel kan oversiktsbilder av bukhulen gi nyttig informasjon da luft og eventuelt avføring i tarmen gir informasjon.

Væskespeil er et fenomen som røntgenlegen studerer nøye. Det dreier seg om tarmavsnitt som er fylte med både luft og væske. Det vil da dannes væskeoverflater som kan ses på bilder tatt med horisontal stråleretning.

Hva er røntgen oversikt bukhulen?

Det er røntgen oversiktsbilder av bukhulen som tas uten bruk av kontrast. Undersøkelsen anvendes som et diagnostisk hjelpemiddel ved akutte sykdommer i bukhulen som nyrestein, akutt tarmtilstopning av fordøyelseskanalen, oppfylninger eller sprukne organer. Røntgen oversikt bukhulen er ofte en forundersøkelse før mer omfattende undersøkelser. Den kan også gi informasjon om størrelse, form og posisjon til lever, milt og nyrer.

Ved en normal undersøkelse påvises normale organer. Det vil ses endel luft både i magesekken og i tykktarmen. Tolvfingertarmen (første del av tynntarmen) inneholder også ofte luft og væskespeil. Tynntarmen videre kan ev. også inneholde litt luft. Enkelte korte væskespeil i tynn- og tykktarm kan være normalt. Det skal ikke være luft i bukhulen utenom magetarmkanalen, men hvis det går hull på kanalen et eller annet sted, f.eks. magesekken, kan fri luft påvises som tegn på alvorlig sykdom. Det er fare for utvikling av bukhinnebetennelse (peritonitt), som kan være livstruende.

Indikasjoner

Undersøkelsen gjøres ved akutte magetilstander av ukjent årsak. Ved akutte bukskader er CT eller ultralyd bedre undersøkelser.

Undersøkelsen

Undersøkelsen krever ingen spesielle forberedelser. Men ved spørsmål om fri luft bør pasienten ligge på venstre side fem minutter før undersøkelsen, slik at luften stiger opp i høyre flanke der den er lettest å oppdage. Fri luft kan overses dersom det ikke tas bilder med pasienten stående eller liggende på venstre side.

Bilder blir tatt i liggende og stående stilling. Stående bilder og bilder tatt med pasienten liggende på siden tas med horisontale røntgenstråler for å kunne påvise væskespeil eller fri luft i bukhulen. For å unngå uskarpe bilder er det en fordel om pasienten holder pusten ved bildeopptak. Pasienten må kunne ligge i ro under undersøkelsen. Metallgjenstander som knapper, glidelås, belter, smykker, etc. må fjernes fra undersøkelsesområdet.

Hvilke funn kan gjøres?

Væskespeil er unormale når de ses i utvidete tarmslynger og når de er tallrike. Unormalt utvidet tarm kan skyldes en avstengning av tarmen, lammelser i tarmen, plutselig stans i blodtilførselen til en del av tarmen eller alvorlig betennelse i tarmen. Det kan være vanskelig å avgjøre hvilken del av tarmen som er syk. Gass utenfor tarmkanalen skyldes nesten alltid at det har gått hull på tarmkanalen eller det opptrer etter et kirurgisk inngrep i buken. Normalt tar det ca. syv dager før all luft er borte etter en operasjon på en voksen person, hos barn som regel i løpet av et døgn. Det kan noen ganger finnes økt mengde væske i selve bukhulen (ascites), kalkutfellinger (f.eks. nyrestein) og andre mindre hyppige funn.

Den videre utredningen avhenger av hvilke funn man gjør. Aktuelle tiltak er kontrastundersøkelser av magetarmkanalen, ultralyd, CT, MR, scintigrafi, at man titter inn i buken med kikhullsteknologi (laparoskopi) eller at man opererer og åpner buken (laparotomi).

Vil du vite mer?

Se animasjon om røntgen