Informasjon

Å dele en krise i livet - å dele krisen

Å lytte til det den andre sier, er det viktigste man kan gjøre. Det innebærer at man ser hverandre.

Informasjonen er utarbeidet av Kreftforeningen.

Gi trygghet ved kontakt

"Hvordan skal jeg være, hva skal jeg gjøre?"

Erfaring viser at det betyr mye å være tilgjengelig for hverandre, å vise at man bryr seg om hvordan den andre har det. Dette kan gjøres helt konkret ved å prioritere å være sammen. Vær klar over at det er normalt med følelsesutbrudd som gråt og sinne, depresjon, isolasjon, taushet, og latter. Hvis man viser at man ikke er redd for de følelsene den andre viser, mister de litt av sitt skremmende preg også for den som opplever dem. Angsten blir mindre, og man kan få frigjort krefter til å gå videre i kriseforløpet.

Å lytte til det den andre sier, er det viktigste man kan gjøre. Det innebærer at man ser hverandre. Det sies at 80 prosent av det man sier, sies med kroppsspråket, stemmen, bevegelsene man gjør, blikket, smil og gråt. 20 prosent sier vi med ord. Har man hele oppmerksomheten festet på den andre, og sørger for virkelig å forstå det som uttrykkes, oppleves en situasjon med trygghet og støtte.

Neste side