Informasjon

Å dele en krise i livet - å dele krisen

Skriv ned tankene

Mange er alene uten pårørende eller venner, og har ikke noen å dele krisen med. Andre vil på grunn av forskjellige erfaringer i livet verken snakke med venner eller pårørende om sykdom eller følelser. Da kan det være hjelp i å skrive ned det en tenker, føler og opplever. Sette ord på sinne, håpløshet og skuffelse, det er en god måte å bearbeide krisen på.

Forrige side Neste side