Informasjon

Å dele en krise i livet - å dele krisen

Søk hjelp

I mange situasjoner kan man ønske å bearbeide tanker og følelser hos utenforstående man kan stole på. Den Norske Kreftforening har omsorgssentre i alle fylker. Dit kan man henvende seg for informasjon om aktuelle tilbud som finnes i nærmiljøet. Man kan også ringe Kreftlinjen for informasjon og støtte. For mange kan det være en hjelp å få kontakt med andre i samme situasjon. Vi henviser til pasientforeninger tilknyttet Den Norske Kreftforening.

Forrige side Neste side