Informasjon

Å dele en krise i livet - å dele krisen

Lidelsen

Lidelse er et sammensatt begrep og finnes på mange plan: Psykisk, fysisk, sosial og åndelig. Lidelsen ved å ha en alvorlig sykdom innebærer utrygghet for morgendagen, tankene på alt en kan miste eller ikke får oppleve, mennesker og ting en må ta avskjed med.

"Kommer jeg til å dø? Hvordan vil det gå med min familie når jeg er borte? Vil de klare seg?"

Når disse tankene kommer samtidig med at man i perioder sover dårlig, ikke har matlyst, er avkreftet, ensom, redd og har fysiske smerter, så kan det innebære stor lidelse. Men her vet vi at det hjelper å snakke om det man tenker på. Da vil krefter bli frigjort, og man kan til og med evne å se gleder, oppleve livskvalitet og få styrke til å leve her og nå. På langt nær alle kreftsykdommer gir fysiske smerter. I dag kan dessuten over 90% av de som får smerter ved kreft, bli tilnærmet smertefrie når de nyere prinsippene for smertelindring følges:

  • Kreftsmerter skal forebygges
  • Man skal ta smertestillende medikamenter til faste tider (altså før smertene kommer tilbake)
  • Doseringen skal være individuell Som pårørende og venn er det svært viktig at du ikke legger deg opp i medisineringen

"Du må ikke bruke så mye medisiner, for du kan bli avhengig" eller "Nå når du ikke har smerter, må du ikke ta smertestillende".

Dette er gamle myter. Noen må ha høye doser, andre lave doser for å holde smertene i sjakk. Forskning har vist at mennesket utskiller egne morfinlignende stoffer, endorfiner, i større eller mindre mengder. Mengden man utskiller er utslagsgivende for hvor store doser smertestillende medisin man må ha tilført. Smerteopplevelsen er sammensatt av fysiske og psykiske komponenter, altså smerter som nerveimpulser overfører fra de steder i kroppen hvor årsaken til smerten sitter, i tillegg til de tankene man sliter med. Det å kunne snakke om og bearbeide hva man tenker på og er redd for, er derfor med på å minske lidelsen.

Forrige side Neste side