Informasjon

Å dele en krise i livet - å dele krisen

Gi hverandre omsorg

Professor i teologi, Inge Lønning, har sagt: "Omsorg er ikke å ta ansvar fra andre. Omsorg er kommunikasjon. Kommunikasjon betyr deling, fellesskap, og det forutsetter en ting, et likeverdig forhold."

Den som har fått kreft er likeverdig med de som er friske. Den som har fått kreft kan være en like god støtte for familie og venner, som de kan være for ham eller henne. De deler en krise i livet og trenger å støtte hverandre.

Dette gjelder ikke minst på slutten av livet hvor alle er dypt inne i sorgen over det de skal miste. Overfor døden er alle ensomme. Den som skal dø må alene bære vissheten om å skulle forlate livet snart. Likevel kan det være til trøst og hjelp å kunne dele denne ensomheten. Ensomhet skyldes mangel på tilhørighet. Det å få føle at man hører livet til, helt til siste slutt, og delta i alle bestemmelser som angår en selv, kan være en hjelp i ensomheten. Men man vet også at på slutten av livet kan det være naturlig for den som er syk å gradvis trekke seg bort fra sine nærmeste, og heller knytte seg til helsepersonell. Dette kan føles sårt for de pårørende, men det er en vanlig løsrivningsprosess. Andre kan komme så nær hverandre som aldri før, og kan føle at denne siste tiden sammen har vært så rik som ingen annen tid i livet. Dette gir de som sitter igjen en stor rikdom i sorgen.

Forrige side Neste side