Informasjon

Å dele en krise i livet - Vanlige krisereaksjoner

Tanken på at man har kreft, kan være så skremmende at man med det samme ikke klarer å ta det inn over seg.

Informasjonen er utarbeidet av Kreftforeningen.

Sjokket

"Det kan ikke være sant at jeg har kreft. Jeg kan ikke skjønne det. Legen må ha blandet prøvene."

Dette er vanlige tanker når man får en kreftdiagnose. Man får sjokk, og i sjokktilstand går overføringer av informasjon i hjernen langsommere. Det er vanlig å føle seg ute av stand til å forstå hva som skjer, eller til å uttrykke følelsene sine. Man kan bli helt nummen og få følelsen av at tiden stanser opp, at man går ved siden av seg selv. Mange klarer bare å ta imot en begrenset mengde informasjon, og må spørre om igjen og om igjen for å få informasjonen med seg.

Neste side