Informasjon

Å dele en krise i livet - Vanlige krisereaksjoner

Fortrengning

"Det er ikke noe galt med meg. Jeg har ikke kreft"

Tanken på at man har kreft, kan være så skremmende at man med det samme ikke klarer å ta det inn over seg. Den som er syk kan rett og slett legge lokk på tankene om kreftsykdommen og la dem hvile i underbevisstheten til han eller hun er moden for å se situasjonen i øynene. Når man føler det slik, er det helt i orden å gi beskjed til omgivelsene at man ikke ønsker å snakke om sykdommen. Av og til er det de pårørende som fortrenger at den syke har kreft, og som skifter samtaleemne når man kommer inn på sykdommen. Oftere er likevel forklaringen at de pårørende er usikre og engstelige. De vet ikke hvordan de skal ordlegge seg. Dette kan virke sårende på den som har kreft, og den syke bør da forsøke å formidle sine følelser og fortelle at han eller hun ønsker å snakke åpent om kreftsykdommen.

Forrige side Neste side