Informasjon

Å dele en krise i livet - Vanlige krisereaksjoner

Sinne

"Hvorfor meg av alle mennesker? Og hvorfor akkurat nå?"

Sinne kan skjule andre følelser som frykt, depresjon og fortvilelse. Sinnet rettes gjerne mot de nærmeste eller mot den behandlende lege. Det er også vanlig å anklage Gud eller skjebnen.

Det er naturlig å være fortvilet over å ha fått kreft. Hvis kreften har spredt seg, kan man føle seg særlig sint og forrådt. Kanskje tok det tid å få stilt diagnosen og kanskje opplevde man at legen ikke tok situasjonen alvorlig nok i utgangspunktet.

De nærmeste vil ikke alltid forstå at raseriet egentlig er rettet mot sykdommen og ikke mot dem. I øyeblikk man ikke er fullt så sint, kan det være nyttig å fortelle disse tingene til de nærmeste. Dersom det er vanskelig å snakke med pårørende, kan det være god hjelp i å snakke med noen utenforstående.

Forrige side Neste side