Informasjon

Å dele en krise i livet - Vanlige krisereaksjoner

Skyld, skam og anklager

"Hvis det ikke hadde vært for .... så hadde ikke dette skjedd". "Hva har jeg gjort som skal straffes med denne sykdommen?"

Av og til klandrer folk seg selv eller andre for å ha fått kreft. De prøver å finne en grunn til at den er oppstått. Man kan anklage seg selv for ikke å ha oppsøkt lege da de første symptomene på sykdommen kom, eller anklage legen for ikke å ha tatt symptomene på alvor. Å føle skyld for å ha røkt er også vanlig. Men man skal huske at når en kreftsykdom har oppstått, så skyldes det mange ting man ikke er herre over. Kreft er for mange en tabubelagt sykdom, og derfor forbundet med skam og også med verdiløshet. Denne sykdommen må imidlertid hver tredje nordmann regne med å få en eller annen gang i løpet av livet. Det er en alminnelig sykdom som det forskes intenst for å finne årsakene til.

Forrige side Neste side