Informasjon

Å dele en krise i livet - Vanlige krisereaksjoner

Isolasjon

"Vær så snill, la meg være alene."

I perioder kan den som er syk ønske å være alene for å sortere ut tanker og følelser. Dette kan være uforståelig for de nærmeste, som kanskje vil dele den vanskelige tiden. Det vil gjøre det lettere for de pårørende å holde ut, dersom den som er syk kan fortelle dem at en ikke makter annet enn å isolere seg nå, men at han eller hun vil komme inn igjen i fellesskapet og snakke om sykdommen senere. Håpløshet kan være den dominerende følelsen da.

I en isolasjon som vedvarer, kan man ha utviklet en depresjon som ofte kan behandles. Man må da henvende seg til legen for å få hjelp.

Forrige side Neste side