Informasjon

Å dele en krise i livet - Vanlige krisereaksjoner

Tretthet

"Jeg er så trett. Jeg orker ingenting."

Det følelseskaos man opplever i den akutte delen av krisen, gjør at man blir fysisk slapp og avkreftet. Det er viktig å være klar over at tankene man sliter med, kan være en medvirkende årsak til trettheten. Dette gjelder enten man selv har kreftsykdommen eller er pårørende.

De nærmeste skal være klar over at den som har kreft vil ha en tretthet som kommer og går. Noen dager er et ork hvor man trenger hvile, mens man andre dager har overskudd. Pårørende har lett for å behandle den som har kreft som syk pasient hele tiden, og kan falle for fristelsen til å oppfordre den syke til å ta det med ro og ikke å anstrenge seg. Men når de gode dagene er der og arbeidslysten også kommer, må en få lov til å jobbe og utfolde seg uten å møte motstand.

Det er imidlertid viktig å være klar over at tretthet, apati, resignasjon og håpløshet som vedvarer over flere uker hos alvorlig syke pasienter, ofte kan være forårsaket av sykdommens biologiske effekter. I slike tilfeller kan behandling med stimulerende legemidler hjelpe mange. Pasienten eller pårørende bør i slike tilfeller ta dette opp med legen.

Hvis en krisereaksjon står over mange uker og er kjennetegnet ved angst, nedtrykthet, søvnproblemer og konsentrasjonsproblemer, er det ofte uttrykk for en depresjon. Slike tilstander kan effektivt behandles med antidepressive legemidler.

Menn kan, mye oftere enn kvinner, oppleve en tretthet som vedvarer over tid (mer enn 4 uker). Trettheten er kombinert med manglende evne til å reagere følelsesmessig. I disse tilfellene bør en kontakte legen for å få hjelp.

Forrige side Neste side