Informasjon

Barn med kreft og trygderettigheter

NAV kan gi ytelser ved barns og andre nære pårørendes sykdom i form av omsorgspenger, pleiepenger og opplæringspenger.

Oppdatert og detaljert informasjon finner du hos NAV.