Informasjon

Cytostatika, kjemoterapi, cellegiftbehandling

Hvordan virker kjemoterapi?

Kjemoterapi blir fraktet med blodet til alle deler av kroppen og derved til hver enkelt celle. Når medisinen kommer frem til kreftsvulsten, tas den opp i den enkelte kreftcelle og hemmer eller stanser celledelingen. Derved hindres kreftcellene i å formere seg. Der hvor flere typer kjemoterapi kombineres, gjør det behandlingen mer effektiv fordi de ulike stoffene angriper svulstcellene på ulike måter. Bivirkningene på kroppens enkelte organer kan reduseres ved at doser av hvert stoff i en kombinasjon gjerne er mindre enn når et stoff blir gitt alene. Kjemoterapi påvirker også kroppens normale celler, men de normale cellene har imidlertid større evne til å reparere seg selv, og bivirkningene blir derfor forbigående.

Det finnes etterhvert et stort antall ulike typer kjemoterapi.

Forrige side Neste side