Informasjon

Cytostatika, kjemoterapi, cellegiftbehandling

Hvordan blir kjemoterapi gitt?

Vanligvis blir kjemoterapi gitt gjennom en plastslange koblet til en kanyle (veneflon) som på forhånd er satt inn i en blodåre (intravenøst), dette kalles drypp. Hvor lang tid den enkelte kuren tar, varierer. Kjemoterapi gitt med en sprøyte i en muskel (intramuskulært) eller under huden (subkutant) er sjelden aktuelt. Kjemoterapi kan settes direkte inn i urinblæren ved hjelp av et kateter.

Kjemoterapi som tabletter eller kapsler svelges hele med rikelig drikke. For enkelte cytostatika er det viktig at du blir observert nøye under selve behandlingen på grunn av fare for akutte bivirkninger.

Forrige side Neste side