Informasjon

Cytostatika, kjemoterapi, cellegiftbehandling

Hvor ofte blir kurene gitt?

Vanligvis blir en behandling med kjemoterapi, ofte kalt cellegiftkur, gitt med dagers til ukers mellomrom. Intervallet mellom kurene kan være en, to eller fire uker. De fleste kurene gis over timer, og behandlingen kan da gis poliklinisk, uten at du nødvendigvis blir innlagt på sykehuset.
Valg av behandlingsopplegg beror på hvilken krefttype du har, og hvor god effekten av behandlingen er i hvert enkelt tilfelle. Kjemoterapibehandling er svært ofte forskjellig sammensatt. De kan gis i kombinasjoner av ulike stoffer både intravenøst og ved tablettbehandling.

Forrige side Neste side