Informasjon

Cytostatika, kjemoterapi, cellegiftbehandling

Temaside om Korona

Hvem gir kurene?

Behandlingen er alltid ordinert av en lege, dette gjøres skriftlig på et eget skjema. Behandlingen skal dokumenteres på en forskriftsmessig måte, og signeres alltid med to underskrifter i tillegg til legens egen signatur. Det er enten legen eller en godkjent sykepleier som setter kuren. På hvert sykehus finnes en egen enhet som har spesialisert seg på behandling med kjemoterapi.

Forrige side Neste side